پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۶ دفاع:
۲۳۹۶ شناسه:
هانيه ابوالحسني شهرضا دانشجو:
طراحي مدرسه با رويكرد پايداري اجتماعي در محله عودلاجان عنوان فارسي:
Community school design in oudlajan عنوان انگليسي:

محله قديمي عودلاجان به عنوان يكي از پنج محله قديمي شهر تهران سال هاست به دليل وجود بازار كارايي خود را از دست داده است، تصميمات كلان زيادي تاكنون براي احياء بافت فرسوده محله صورت گرفته ولي هيچ يك از آنها كارآمد و مناسب محله نبوده است. هدف از اين پروژه اين است كه به جاي نگاه كلان به منطقه مسائل و مشكلات محله را به صورت جزئي ببينيم و براي هر قسمت به صورت منحصر به فرد تصميم گيريم. لذا هدف اين است تا مدرسه اي با رويكرد پايداري اجتماعي در محله احداث گردد تا خدماتش را در اختيار اهالي محله قرار دهد. و با امكانات و فضايي كه ايجاد مي كند سبب جمع شدن اهالي محله دور يك ديگر و ايجاد مركز محله اي براي اهالي محله گردد. اين تجمع افراد در مركز محله باعث ايجاد امنيت در آن محدوده مي گردد، اهالي محله را نسبت به محل سكونتشان علاقمند مي كند و با كيفيتي كه مدرسه ايجاد مي كند كودكان را به محله شان علاقمند مي كند و همچنين خدمات مدرسه باعث كارآمد تر شدن محله مي گردد.

چکيده:

محله عودلاجان، مدرسه اجتماعي، پايداري اجتماعي، بافت

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عيسي حجت استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.