پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۳۱ دفاع:
۲۳۹۵ شناسه:
هادي شفيع دانشجو:
تدوين الگوي بخش بندي بازار پلي پروپيلن ايران عنوان فارسي:
Formulation of Segmentation Pattern of Iran Polypropylene Market عنوان انگليسي:

بخش بندي بازار بر مبناي اين فرضيه صورت مي گيرد كه مشتريان، ترجيحات و رفتارهاي خريد متفاوتي با يكديگر دارند . اين ناهمگوني رفتارهاي خريد مشتريان مي تواند در نتيجه تفاوت در محصول و ويژگي هاي مصرف كننده باشد. به كار بردن يك رويكرد بخش بندي باعث مي شود تا سازمانها بتوانند با تمركز منابع خود بر روي گروه خاصي از مشتريان، اين تنوع و ناهمگوني را اداره نمايند.

ما در اين تحقيق مي خواهيم براي اولين بار در شركت پتروشيمي پلي پروپيلن جم ، متغيرهاي تاثيرگذار بر بخش بندي بازار محصول پلي پروپيلن را شناسايي و همچنين الگويي كارآمد جهت بخش بندي مشتريان اين شركت تدوين نماييم.

چکيده:

بخش بندي بازار ، مدل Nested ، پلي پروپيلن ، بازار پتروشيمي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عليرضا اصلاني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محسن نظري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.