پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۵ دفاع:
۲۳۸۵ شناسه:
ناصر قاسمي باغچه جق دانشجو:
نقش استفاده از كتاب كمك راهناي معلم و اثر بخشي ان در فراگيري مهارت شنيداري بين دانش اموزان پايه هفتم در ايران عنوان فارسي:
THE ROLE OF TEACHER'S GUIDE:HIGH SCHOOL FIRST GRADE TEACHER'S PRACTICE AND STUDENTS'S LISTENING COMPREHENSION SKILLS عنوان انگليسي:

در اين تحقيق محقق در نظر دارد تا نقش استفاده از كتاب راهنماي معلم و اثر بخشي ان در بهبود مهارت شنيداري بين دانش اموزان پايه هفتم در ايران را مورد بررسي قرار دهد . محقق همجنين با استفاده از روش هاي متعدد از جمله مصاحبه با برخي از معلمان و با استفاده از روش پرسشنامه و مشاهده از از نخوه و كيفيت تدريس اين كتاب نظر سنحي كند و با تشخيص نقاط ضعف و قوت ان در نسخه هاي بعدي تعييرات لازم اعمال شود

چکيده:

Listening Comprehension, Student's Participation and Teacher's Guide

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي اكبر خميجاني فراهاني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عنايت اله شعباني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.