پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۶ دفاع:
۲۳۸۳ شناسه:
سحابه مهديان دانشجو:
بررسي تاثير فعاليت بدني و مصرف مكمل پروتئيني بر مايوژنيك فاكتور 4 (Myf4) سرم زنان سالمند غيرفعال عنوان فارسي:
Examine the effect physical activity and protein supplementation on serum myogenic factor-4 (Myf4) of sedentary elderly women عنوان انگليسي:

.مايوژنيك فاكتور-4 عضوي از خانواده فاكتورهاي نسخه برداري مايو دي فاكتورنسخه برداري ويژه عضله بوده كه باعث رشد و بازسازي عضله اسكلتي مي‌شود.بررسي تاثير فعاليت بدني و مصرف مكمل پروتئيني بر مايوژنيك فاكتور 4 (Myf4) سرم زنان سالمند غيرفعال هدف اين تحقيق است

چکيده:

فارسي: فعاليت بدني، مكمل پروتئين، مايوژنيك فاكتور زنان سالمند، غير فعال

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رحمان سوري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيروس چوبينه استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.