پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۸/۲۶ دفاع:
۲۳۷۷ شناسه:
عباس ملكي دانشجو:
واكاوي تهديدات امنيتي جمهوري اسلامي ايران در آسياي مركزي با تاكيد بر بنيادگرايي اسلامي عنوان فارسي:
The exploring of the islamic republic of Iran’s security threats in the central Asia¬ Relying on Islamic fundamentalism عنوان انگليسي:

تهديد يكي از مهم‌ترين مفاهيم در معنا كردن امنيت ملّي مي‌باشد. يكي از مواردي كه هميشه در روابط بين‏الملل و مباحث ژئوپليتيكي به عنوان يك شاخص تاثيرگذار و مقوله‏اي مهم مورد مداقه قرار مي‌گيرد؛ موقعيت جغرافيايي كشورها و وضعيت دولت‌هاي همسايه‌ و مجاور آنهاست كه با توجه به خصيصه‌هاي كشور هدف و ويژگي‌هاي كشورهاي همجوار مي‌تواند بسترساز فرصت يا تهديد در ابعاد مختلف باشد. كشور جمهوري اسلامي ايران نيز از اين قاعده كلي مستثني نبوده و به سبب وسعت زياد و موقعيت حساس ژئوپليتيكي منطقه، در مواجهه با كشورهاي همسايه خود، با بسترهايي از فرصت و تهديد نشات گرفته از وضعيت و ويژگي‌هاي كشورها و مناطق همجوار برخوردار است. يكي از اين مناطق واقع در همسايگي سرزمين ايران، آسياي مركزي است. به بن بست رسيدن داعش در عراق و تا حدودي در سوريه احتمال سوق دادن اين جريان مخرب به ديگر مناطق جهان را متصور ساخته كه يكي از اين مناطق مستعد، آسياي مركزي و جمهوري هاي مستقل واقع در اين حوزه جغرافيايي هستند.محيطي كه براي اينها مهيا است، زمين عراق و سوريه مي باشد ليكن نبايد احتمال حضور و فعاليت گروه‌هاي بنيادگرا در عرصه جغرافيايي ايران را از ذهن دور ساخت. مسئله تحقيق اين است كه: در قبال تهديدات امنيتي فراگير موجود عليه ج.ا.ا و اقدام هاي گسترده‌اي كه در قبال پايان دادن به اين تهديدات صورت مي‌گيرد؛ در كشورهاي آسياي مركزي چه زمينه‌هاي تهديدي از ناحيه فعاليت‌هاي بنيادگرايي اسلامي در حوزه‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري در مقابل ج.ا.ا وجود دارد.

چکيده:

تهديد، تهديد امنيتي، آسياي مركزي، بنيادگرايي اسلامي، تهديد‌هاي امنيتي- منطقه‌اي ج.ا ايران.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدعباس احمدي كرچ استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمود واثق استاد مشاور:
دکتر مصطفي ساوه درودي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
امنيت پژوهي سيد عباس احمدي- محمود واثق- مصطفي ساوه درودي- عباس ملكي تهديدات امنيتي ج.ا.ا در آسياي مركزي مبتني بر بنيادگرايي اسلامي(با تاكيد بر بعد سخت افزاري) داخلي پذيرش شده مقاله در مجله علمي/پژوهشي ۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.