پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۳/۳۰ دفاع:
۲۳۷۶ شناسه:
حسين معصوميان دانشجو:
بررسي تاثير بازاريابي رسانه هاي اجتماعي بر قصد خريد و وفادداري به برند در ميان قشر جوان جامعه عنوان فارسي:
The Impact of Social Networking Marketing on Intent to Buy and Brand Loyalty among Young People عنوان انگليسي:

در اقتصاد جديد جهاني، ارائه دهندگان خدمات در حال رقابت براي توسعه و حفظ مشتريان از طريق افزايش قصد خريد و وفاداري مي باشند، مشتريان كه يك رابطه قوي با ارائه دهنده خدمات دارند بعنوان منبع اصلي سود شناخته مي شوند؛ بنابراين شركتها بمنظور بهبود استراتژي در حفظ مشتريان بايد رفتارهاي آنان را درك كرده و نيازها و خوسته هايشان را يكپارچه نمايند. وفاداري مشتريان براي حفظ مشتريان فعلي نيز بسيار سودمند مي باشد به اين بين دليل است كه مي تواند براي شركت سود آور باشد؛ مشتريان وفادار به قيمت كمتر حساس اند و هم چنين منجر به كاهش هزينه هاي بازاريابي براي جذب مشتريان جديد مي شوند و سودآوري سازمان را بهبود مي دهند. براي باقي ماندن در اين بازار رقابتي روزنه هايي براي حفظ وفاداري مشتريان وجود دارد. كه يكي از اين روزنه ها استفاده بهينه و مستمر از شبكه هاي اجتماعي مي باشد

چکيده:

رسانه اجتماعي ، وفاداري مشتريان، قصد خريد مشتريان،بازاريابي شبكه اجتماعي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد حقيقي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌ استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.