پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۹ دفاع:
۲۳۷۰ شناسه:
داود يوسفي نوجه مهر دانشجو:
رابطه بين مهارت‌هاي ارتباطي مديران و رضايت ‌شغلي كاركنان (مورد مطالعه :سازمان اتش نشاني تهران منطقه3) عنوان فارسي:
The Relationship Between Managers' Communication Skills and Staff Satisfaction (Case Study: Tehran Firefight Zone 3 عنوان انگليسي:

ارتباطات مقوله‌اي است اجتماعي، بنابراين نمي‌توان آنرا در زمره‌ي مباحث نو و جديد قرار ‌داد و با اين ديد درخصوص آن گفتگو نمود. به واقع خمير مايه‌ي اجتماعي بودن انسان‌ها ارتباط ميان آنهاست. در بررسي بحث ارتباطات و زمينه‌ي تاريخي آن مي‌توان گفت از زماني كه انسان‌ها تصميم گرفتندكه در كنار يكديگر زندگي كنند نياز به برقراري ارتباط بوجود آمدو انسان‌ها سعي در برقراري ارتباط بايكديگرنمودندواز اينجا بودكه بحث ارتباطات به عنوان يكي از مباحث مهم وتعيين‌كننده براي زندگي بشري مطرح گرديد.

اگر چه ارتباطات واژه‌اي است كه در دهه‌هاي اخير در محافل علمي و دانشگاهي مورد توجه قرار‌گرفته اما واقعيت اين است كه بشر از آغازِ حيات خود درگير اين فعاليت (برقراري ارتباط) بوده و همواره چگونگي برقراري ارتباط از دغدغه‌هاي اصلي او بوده است.انسان تقريباً همه فعاليت‌هاي خود را به نوعي در ارتباط با ديگران انجام مي‌دهد. اين مسئله واضح است كه نوع ارتباط در آغاز پيدايش بشر به صورت رودررو بوده و به تدريج با پيشرفت صنعت و تكنولوژي، انواع جديدي از ارتباطات بين انسان‌ها شكل گرفته است.

چکيده:

ارتباط انساني-سازمان ها-تكنولوژي-مهارتهاي ارتباطيه مديران-رضايت شغلي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عزت الله اصغري زاده استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.