پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۵ دفاع:
۲۳۶۴ شناسه:
اميد هاشمي نژاد دانشجو:
طراحي استراتژي ماركتنيگ بر مبناي هك رشد عنوان فارسي:
GROUTH HACKING PROPOSITION DESIGN عنوان انگليسي:

چكيده

يكي از مشكلات اصلي كه بازاريابي مدرن با آن مواجه است اين است كه روش‌هاي سنتي تبليغات ديگر موثر نيستند. به همين دليل است كه بازاريابان مدرن سعي مي‌كنند روش‌هاي جديد ارتقا محصولات و خدمات را به بازار ارائه كنند. اينترنت تعريف جديد و تندي را از كلمه‌‌ي محصول ارائه كرده كه باعث شده براي بازاريابي به استراتژي‌ها و تكنيك‌هاي جديدتري نياز داشته باشيم. در اين ميان هك رشد با تمركز بيش از اندازه روي مولفه‌هايي كه سبب رشد مي‌شوند شكل جديدي از بازاريابي نوين را ارائه كرده است كه روز به روز در حال فراگير شدن است. اين پژوهش با هدف تعيين مولفه‌هاي هك رشد براي طراحي استراتژي بازاريابي انجام شده است. براي جمع‌آوري اطلاعات از ابزار مصاحبه و براي تجزيه تحليل اطلاعات از روش تحليل تم استفاده گرديده است. در اين تحقيق، جامعه آماري، كارشناسان بازاريابي كه تجربه هك رشد داشته‌اند بوده كه با افراد شاخص و برگزيده مصاحبه گرديد. پس از بررسي كدهاي استخراج شده، و به تبع آن بررسي تم‌‌هاي فرعي، سبب شد تا تم‌هاي اصلي به دست آيد كه همان مولفه‌هاي استراتژي بازاريابي بر مبناي هك رشد هستند. در نتيجه 10 تم اصلي به دست آمد كه عبارتند از: بينش، گاو بنفش، اينفلوئنسرها، وايراليتي، بازاريابي حركتي، منافع مشتري، كاهش كشش قيمتي تقاضا، بستن و نگهداري حلقه، محصول حداقلي قابل عرضه و محصول متناسب با بازار.

در پايان به منظور چابك‌تر شدن طراحي استراتژي به اين روش، پيشنهاد كاربردي به شكل تابلو طراحي استراتژي بازاريابي بر مبناي هك رشد ارائه شده است كه بوم هك رشد ناميده شد.

واژه‌هاي كليدي:

بازاريابي مدرن، هك رشد، استراتژي، محصول متناسب با بازار

چکيده:

بازاريابي مدرن، هك رشد، استراتژي، محصول متناسب با بازار

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد حقيقي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مسعود كيماسي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.