پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۲/۸ دفاع:
۲۳۶۱ شناسه:
بهارك باقي نژاد دانشجو:
ارائه ي مدلي براي تعيين سبد سرمايه گذاري بهينه در پروژه هاي صنعتي با رويكرد توسعه ي مناطق محروم (مطالعه ي موردي قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء) عنوان فارسي:
A model for industrial projects portfolio selection considering lower-developed regions (The case study of Khatam-al Anbiya Construction Headquarters عنوان انگليسي:

به اردر اين تحقيق در نظر داريم تابه ارائه ي يك مدل برنامه‌ريزي خطي به منظور كاهش ريسك سرمايه گذاري پورتفوليوي پروژه هاي صنعتي با رويكرد توسعه ي مناطق محروم بپردازيم. با كمينه سازي تاثير عوامل نامطلوب عدم قطعيت در ارزيابي ها، ريسك سرمايه گذاري در پروژه ها به حد مطلوب كه كمترين مقدار ممكن باشد خواهد رسيد. همچنين در طراحي مدل بهينه سازي، از شاخص هاي اقتصاد مقاومتي به منظور بهينه شدن سود سرمايه گذاري هاي انجام شده استفاده مي گردد.

همچنين با شناسايي شاخص هاي موثر بر توسعه ي مناطق محروم، سعي مي شود مدلي ارائه گردد كه افزون بر ويژگي هاي معمول و متعارف مدل هاي تعيين سبد سرمايه گذاري، تا بحث توجه و توسعه ي مناطق محروم را نيز در دستور كار خود قرار داشته باشد تابدين ترتيب مدل ارائه شده در انطباق بيشتري با توسعه ي پايدار و توجه همه جانبه به تمام نقاط كشور و به خصوص مناطق محروم داشته باشد. با توجه به عدم قطعيت برخي از پارامترها، ممكن است برخي پارامترها به صورت اعداد فازي تعريف شوند

چکيده:

پورتفوي. ارزش پورتفوي . ريسك

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مهناز حسين زاده استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عزت الله اصغري زاده استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.