پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۹ دفاع:
۲۳۵۸ شناسه:
محمد وحيدنيا دانشجو:
مكانيسم هاي حاكميت شركتي، معاملات شخصي و عملكرد شركت عنوان فارسي:
Corporate governance practices، self-dealing، and firm performance عنوان انگليسي:

حاكميت شركتي در برگيرنده مجموعه روابط بين سهامداران، مديران، حسابرسان و ساير افراد ذي نفع است كه متضمن برقراري نظام كنترلي به منظور رعايت حقوق سهامداران جز و اجراي صحيح مصوبات مجمع و جلوگيري از سو استفاده احتمالي است. استفاده از سرمايه گذاران نهادي و توانايي هايشان براي نظارت بر مديريت تابعي از ميزان سرمايه گذاري آن ها است. هر چه ميزان سطح مالكيت نهادي بيشتر باشد، نظارت بر مديريت بهتر انجام مي شود و در نتيجه موجب بهبود عملكرد شركت مي گردد. شركت ها معتقدند كه حاكميت شركتي مناسب، مديريت و كنترل اثربخش واحدهاي تجاري را تسهيل مي كند و از اين رو قادر به ارائه بازده بهينه براي كليه ذينفعان مي باشد(جاستين و همكاران ،2009). هدف اين تحقيق بررسي تاثير ويژگي هاي حاكميت شركتي بر عملكرد شركت است.

چکيده:

حاكميت شركتي,معاملات با اشخاص وابسته ,self-dealing,Corporate governance

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر آرش تحريري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌ استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.