پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۴/۲۵ دفاع:
۲۳۵۴ شناسه:
مجتبي پاكدين اميري دانشجو:
ارائه مدل پنج عاملي تعديل شده تبيين بازده مازاد سهام عنوان فارسي:
The model of adjusted five factors of excess return عنوان انگليسي:

در ادبيات مالي تاكنون تحقيقات زيادي در مورد رابطه ريسك و بازده انجام شده است. هدف از انجام تحقيقات بالابردن دقت پيش بيني بازده مورد انتظار و كاهش بي قاعدگي هاي مطرح شده در مدل هاي قبلي است. فاما و فرنچ در سال 1993 براي پيش بيني بازده سهام از سه عامل بتا، اندازه شركت و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار استفاده كرد. به اعتقاد آنها بتا تنها مي تواند 70 درصد بازده سهام يك پرتفوي را توجيه كند .لالي (2002) در تحقيق خود به تاثير اهرم بازار پرداخت، در واقع او به الگوي CAPM علاوه بر ريسك، اين عامل را نيز افزود، بر اين اساس در اين مدل به بدهي هاي بهره دار با عنوان اهرم بازار توجه شده است. بنظر مي رسد كه در شرايطي كه استفاده از اهرم در شركت هاي بورسي بيشتر باشد نتيجه دو روش (مدل با در نظر گرفتن اهرم بازار و بدون در نظر گرفتن اهرم بازار) تفاوت معناداري خواهد داشت. در اين پژوهش قصد داريم با بررسي ابعاد بكار گرفته شده در مدل فاما و فرنچ (2015)؛ با استفاده از تحقيقات پيشين مرتبط با موضوع، به تغييراتي در معادلات جهت بهبود قدرت تبيين مدل پرداخته شود. بر اين اساس به ارائه مدل پنج عاملي تعديل شده تبيين بازده مازاد سهام (مورد مطالعه: شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) مي پردازيم و به اين سوال اساسي پاسخ خواهيم داد قدرت تبيين مدل تعديل شده در مقايسه با مدل اوليه ارائه شده چگونه است؟

چکيده:

مدل پنج عاملي تعديل شده، بازده مازاد سهام، بازار سرمايه

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌ استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر رضا تهراني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
چشم انداز مديريت مالي عزت اله عباسيان، رضا تهراني، مجتبي پاكدين اميري بررسي اثر تعديلي اهرم بازار در قدرت تبيين مدل فاما و فرنچ داخلي پذيرش شده مقاله در مجله علمي/پژوهشي ۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.