پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۳۰ دفاع:
۲۳۵۱ شناسه:
سپهر صالحي دانشجو:
بررسي تاثير آمادگي استراتژيك مديريت زيست محيطي بر رقابت پذيري شركت سايپا عنوان فارسي:
Study of the impact of strategic preparedness and environmental management on the competitiveness of automobile Saipa Company عنوان انگليسي:

با توجه به اهميت صنعت خودروسازي در اقتصاد كشورها به خصوص ايجاد فرصت‌هاي شغلي فراوان مستقيم و غيرمستقيم صرفنظر از ميلياردها دلار گردش مالي، پيوندهاي زياد با ديگر بخش‌هاي مولد و اهميت آن در رشد اقتصادي كشورها، رويكرد و نوع استراتژي آنها درحال حاضر و سال‌هاي آتي بسيار حائز اهميت و براي تداوم بقاي اين شركت‌ها و حفظ قدرت رقابت‌پذيري و سهم بازار جهاني خودرو نقش حياتي دارد (جيكوب، 2017).

در يك محيط رقابتي هيچ كسب و كاري در حاشيه امنيت قرار ندارد. شركت‌هاي بسياري در بازارهاي جهاني همواره در تلاشند تا در رقابت با يكديگر حداكثر سوددهي و نفوذ در بازار را داشته باشند. آنچه مي تواند اين اطمينان را به شركت بدهد كه طي سال‌هاي متوالي مشتريان، محصولات آن را انتخاب خواهند كرد يك مزيت رقابتي پايدار و يك استراتژي و تيم كاردان جهت تبيين استراتژي هر يك از محصولات است. مزيت رقابتي پايدار مي بايست با يك نگاه استراتژيك بر اساس توانمندي ها و چشم انداز طولاني مدت سازمان برنامه ريزي  شود و در كنار مزيت‌هاي موقتي براي محصولات پيگيري شود (هچ و هولاند، 2015).

مطالعه اثرات آمادگي استراتژيك و مديريت محيط زيست بر رقابت‌پذيري شركت‌هاي خودروسازي موضوعي است كه نيازمند بررسي‌هاي دقيق در چندين طرح مطالعاتي و مقايسه نتايج براي دستيابي به يك جمع‌بندي در خصوص اتخاذ تصميمات استراتژيك در شركت‌هاي خودروسازي ايراني است.

ضرورت انجام اين پژوهش در اين نكته است كه بتواند به مديران سايپا نشان دهد كه آيا شركت آمادگي استراتژيك پذيريش مديريت زيست محيطي را دارد يا خير؟ و نكته ديگر آنكه اعمال مديريت زيست محيطي چه اثري بر روي رقابت پذيري اين شركت در بازار خودرو دارد؟ با مطالعه پژوهش‌هاي انجام شده، مشخص شد كه تا كنون چنين بررسي در صنايع خودروسازي ايران انجام نشده است.

چکيده:

آمادگي استراتژيك, مديريت زيست محيطي, رقابت پذيري شركت, شركت سايپا

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عليرضا اصلاني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محسن نظري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.