پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۱۷ دفاع:
۲۳۲۶ شناسه:
سيده سارا حسيني دانشجو:
تدوين شاخصها و معيارهاي كودك مداري در طراحي محلات، با تاكيد بر نظريه استطاعت محيطي. نمونه مطالعاتي: ساماندهي و بازطراحي مركز محله دروازه شميران عنوان فارسي:
Devising Standards for Child Friendliness in Designing Urban Communities-With emphasis on the Affordance approach عنوان انگليسي:

ناديده انگاشته شدن حقوق كودكان در شهر تهران عليرغم عضويت ايران در كنوانسيون جهاني حقوق كودك، عاملي براي پرداختن به طراحي شهري با نگرش كودك مداري و كودك پسندي مي‌باشد. يكي از رويكردهاي شاخص در زمينه طراحي شهري كودك مدار، رويكرد استطاعت محيطي بوده كه بر اساس دو مولفه آزادي حركت و دسترسي و تنوع كاربري و فعاليت، مدلي براي ارتقاي سطح كودك مداري شهرها به دست مي‌دهد. در پژوهش پيش رو، محله دروازه شميران واقع در ناحيه 6 منطقه 12 شهرداري تهران مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته، و همچنين گزينه اي براي ساماندهي و بازطراحي مركز محله آن (ميدان ابن سينا) مطرح گرديده است. در اين راستا و به منظور تدوين شاخصهاي مورد اهميت و توجه كودكان ساكن در اين محله، با 40 نفر از كودكان ساكن اين محله مصاحبه صورت پذيرفته است. در اين پژوهش، علاوه بر رويكرد استطاعت محيطي، مفهوم "محيط چهارم" (به معناي فضايي كه پس از خانه، مدرسه و زمين بازي قرار مي‌گيرد و به صورت غير مستقيم مورد اقبال كودكان واقع مي‌شود) نيز براي طراحي مركز محله كودك مدار مورد توجه قرار مي‌گيرد. همچنين پس از بررسي چهار مدل پيشنهادي در رويكرد استطاعت محيطي، اين نتيجه حاصل مي‌گردد كه مدل بولربو (Bullerby) (به معناي فضايي با آزادي تحرك بالا و طيف وسيعي از كاربري و فعاليتها) مي‌تواند در مورد طراحي محله كودك مدار و انعطاف پذير، و نيز براي پتانسيل‌هاي هر محله در بالا بردن قابليت تحرك نگاهي سيستماتيك به دست دهد؛ اما در محله دروازه شميران به علت عواملي چون دغدغه والدين كودكان و غالب و حاكم بودن دسترسي وسايل نقليه موتوري، امكان بالا بردن قابليت تحرك بسيار كاهش يافته و امكان تحقق مدل بولربو به طور صد درصدي در حال حاضر وجود ندارد؛ بنابراين اصلاحات پيشنهاد شده در پايان‌نامه پيش رو گامي اوليه در جهت رسيدن به مدل بولربو بوده و محله را براي برداشتن قدم‌هاي ابتدايي در رسيدن به اين مدل ايده آل آماده مي‌سازد.

چکيده:

استطاعت محيطي- كودك مداري- مركز محله كودك مدار- آزادي حركت- محيط چهارم-دروازه شميران

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر احسان احمدي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.