پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۳۰ دفاع:
۲۳۲۳ شناسه:
عليرضا مرادي دانشجو:
قواعد حاكم بر محدوديت هاي حق مالكيت املاك ناشي از اجراي مقررات شهرسازي عنوان فارسي:
The rules governing the constraints on real estate ownership rights arising by implementation of the urban regulations عنوان انگليسي:

يكي از محدوديت هاي حق مالكيت املاك مربوط به محدوديت هايي است كه در اثر اجراي مقررات شهرسازي ايجاد مي گردد و هر چند كه در اين موارد حمايت از منافع عمومي تنها ضابطه براي اعمال محدوديت محسوب مي شود، ليكن علاوه برآن درمواردي كه اجراي مقررات شهرسازي منجر به سلب كامل حق مالكيت املاك مي گردد رعايت ضوابط و قواعد ديگري لازم است كه تامين عوض عادلانه از مهمترين و چالش بر انگيز ترين آنهاست . بررسي موضوعات تعلق عوض به مالكيني كه ارزش و بهاي ملك آنان در اثر اجراي طرح عمومي و عمراني كاهش يافته و همچنين وضعيت حقوقي تراكم ساختماني به عنوان عوض در تامين توافقي حقوق مالكانه اشخاص از موارد مهم و جزء مسائل و اختلافات حقوقي اشخاص با شهرداري است كه در قوانين صراحتا پاسخي براي آنها وجود نداشته و تاكنون هيچ تحقيق مستقلي پيرامون آنها انجام نشده است .

در اين تحقيق كه با روش كتابخانه اي و تحليلي و با مراجعه به تمامي كتب ،مقالات و پايان نامه هاي مرتبط با موضوع پژوهش انجام گرديده خواهيم ديد كه عوض عموما به املاكي تعلق مي گيرد كه درمسير و متن طرح عمراني قرار داشته و نسبت به كاهش ارزش املاك واقع در مجاور طرح شهرداري مسئوليتي ندارد و همچنين در قوانين ما عوض شامل وجه رايج و صرفا در صورت رضايت صاحب حق معوض ملكي است و ضابطه و مقررات بودن ماهيت تراكم مانع خريد و فروش و تعيين آن به عنوان معوض در غالب ماده 10 قانون مدني مي گردد .

چکيده:

محدوديت، مالكيت املاك، اصل حمايت از مالكيت خصوصي، حق مالكيت املاك، منافع عمومي، عوض عادلانه، مقررات شهرسازي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر نسرين طباطبائي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر علي اسلامي پناه استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.