پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۱۴ دفاع:
۲۳۱۵ شناسه:
حاتم مومن پور دانشجو:
بررسي امكان پذيري توسعه مفهوم بنگاه هاي زودبازده دانش بنيان در صنعت ict عنوان فارسي:
Studing the possibility of development of knowlege based SMEs concept in ict industry عنوان انگليسي:

با توجه به جنگ اقتصادي كه قدرتهاي غربي به رهبري دولت ايالات متحده بر عليه كشورمان در قالب تحريمهاي فلج كننده

خصوصا در دهه اخير براه انداخته است لذا اين مهم، دلسوزان نظام خصوصا مقام معظم رهبري را برآن داشته است تا از اصطلاحات اقتصادي جديدي به نام سياستهاي اقتصاد مقاومتي پرده برداري فرمايند كه با توجه به شاخصه ها و مولفه هايي كه معظم له براي اين مهم تعريف نموده اند بنگاه هاي زود بازده با هسته دانش بنيان با توجه به خصوصيات و ويژگي هايي كه دارند، ميتوانند نقش مهمي در برآوردن اهداف اين سياستها ايفا كنند. نظريه و رويكرد اقتصاد مقاومتي بستر مناسب و فرصت ارزشمند و نادري ايجاد كرده است تا بر اساس آن بتوان ظرفيت و توان علمي و اجرايي كشور را حول پيشرفت و توسعه اقتصادي-اجتماعي كشور متمركز و همراستا نمود.

چکيده:

اقتصاد مقاومتي،بنگاه هاي زودبازده،شركت هاي دانش بنيان

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عليرضا اصلاني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محسن نظري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.