پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۲/۲۵ دفاع:
۲۳۰۴ شناسه:
عاطفه بيگي نژاد دانشجو:
تشخيص جسم مدفون با هدف مين يابي در زمين چندلايه با سطح ناهموار به روش تفاضلات محدود حوزه زمان عنوان فارسي:
Buried object detection with the aim of mine detection in a Multilayer Medium with Slightly Rough Surface Using FDTD عنوان انگليسي:

در سال‌هاي اخير مطالعه پراكندگي از سطوح زبر و اجسام مدفون در آن مورد علاقه دانشمندان قرار گرفته‌است و مطالعات متنوعي براي ساختار‌هاي متفاوت چه به صورت تحليلي و نيمه تحليلي و چه به صورت عددي انجام شده است. به دليل اين كه روشهاي تحليلي محدوديت‌ها و پيچيدگي‌هاي زيادي دارند، علارغم دقيق بودن، گرايش به حل ساختارهاي پيچيده الكترومغناطيسي با روشهاي عددي كه در بسياري از موارد با دقت خوبي همراه است، بسيار بوده است. در اين پايان نامه براي به دست آوردن ميدان پراكنده شده از يك جسم مدفون در ساختار زمين چندلايه با سطوح زبر از روش عددي تفاضلات متناهي در حوزه زمان استفاده مي شود. در اين مساله، موج تابيده شده يك موج صفحه اي با شكل گاوسي در حوزه زمان مي باشد و براي بدست آوردن ميدان پراكنده شده از روش TF/SF استفاده مي گردد. در اين بررسي لايه جاذبي كه استفاده مي شود, نوعي از لايه‌هاي جاذب است كه از برگشت امواج به خوبي جلوگيري مي‌كند. نتايج روش اعمال شده از لحاظ همگرايي مورد بررسي قرار گرفته و ابعاد سلول ها براي داشتن نتايج دقيق تعيين مي‌شوند. براي ارزيابي نتايج كد نوشته شده از نرم‌افزار تجاري CST(براي ابعاد نسبتا كوچك) استفاده خواهد شد. پس از بررسي همگرايي و صحت سنجي روش، با به‌كارگيري آن، اثر تغييرات مختلف ساختار از جمله تغيير شكل، ابعاد و مكان جسم و هم‌چنين تغييرات زبري سطح و تاثير آن روي سطح مقطع راداري بررسي خواهد شد.

چکيده:

تفاضلات محدود حوزه زمان، مين يابي، سطح مقطع راداري، پراكندگي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمود محمدطاهري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.