پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۱۸ دفاع:
۲۲۹۹ شناسه:
سيده مه سيما صالحي امريي دانشجو:
بررسي عملكرد شركت هاي تازه پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران كه كمتر از واقع ارزش گذاري شده اند نسبت به شركت هاي فعال در همان صنعت در بازار ثانويه سالهي ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ عنوان فارسي:
Reviewing performance of the new listed companies in Tehran Stock Exchange market in compare with acrive companies in same industry between 2010-2015 عنوان انگليسي:

آيا سهام شركت هايي كه در عرضه اوليه كمتر از واقع قيمت گذاري مي شوند و بازدهي هاي غير متعارفي دارند در بلند مدت بازدهي مطلوب تري نسبت به شركت هاي فعال در همان صنعت كه قيمت سهام آنها كشف شده است دارند؟

پيش بيني مي شود در طولاني مدت عملكرد قيمت سهام عرضه اوليه در مقايسه با شركت هاي مشابهي كه قبلا وارد بورس شده اندضعيف باشد چرا كه بنگاه هاي اقتصادي در هنگام ورود به بورس اوراق بهادار با مشكلات و عدم اطمينان هاي متعددي مواجه هستند و همين امر فرآيند عرضه عمومي اوليه را پرمخاطره مي سازد.

چکيده:

عرضه عمومي اوليه، قيمت تثبيت شده در بازار ثانويه،قيمت گذاري كمتر از واقع، مرحله اول عرضه، مرحله دوم عرضه

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيد مجتبي ميرلوحي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.