پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۳۰ دفاع:
۲۲۹۰ شناسه:
محمد به پسند دانشجو:
ساخت نمونه آزمايشگاهي وطراحي كنترل كننده هواپيمايي با قابليت برخاستن و فرود عمودي عنوان فارسي:
Fabrication and controller cesign of an aircraft with Vertical Take Off and Landing Capabilities ( VTOL) عنوان انگليسي:

از ابتداي ساخت نخستين هواپيما همواره انسان سعي در رفع معايب موجود و جهت ايجاد قابليت‌هاي بيشتر در اين دستارد بزرگ خود بوده است. پژوهشگران با توجه به برخي از معايب غير قابل حل هواپيماها كه به سبب ماهيت ذاتي اين پرنده ايجاد گرديده بود، اقدام به طراحي و ساخت خانواده‌ جديدي از پرنده‌ها به نام هلي‌‌كوپتر نمودند. با اين وجود برخي از معايب خانواده‌ هواپيماها و عمود‌پروازها براي انسان چندان مطلوب نبوده و موجب ايجاد محدوديت‌هاي فراواني در اقدامات مورد نظر وي مي‌گرديد.

با توجه به موارد فوق واضح است كه توليد پرنده‌اي با تركيب دو خانواده عمود‌پروازها و هواپيماها امري ضروري و لازم بوده و محصول توليدي داراي كاربرد بسيار گسترده در كليه گرايش-هاي امدادي، نظامي و غيره مي‌باشد. لذا در اين تحقيق ابتدا نمونه‌هاي پيشين هواپيماهاي عمود-پرواز مورد بررسي قرار گرفته و پس از بررسي مكانيزم‌هاي مختلف تغيير ماهيت پرنده، با بهره‌گيري از معادلات مربوطه كنترلر لازم براي پرنده طراحي و نهايتاً پياده سازي خواهد گرديد.

چکيده:

vtol - هواپيماي عمود پرواز - هواپيما - عمود پرواز

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر موسي آيتي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.