پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۴/۱۳ دفاع:
۲۲۸۸ شناسه:
محسن بزنجاني دانشجو:
طراحي مسجد ايراني به سبك پست مدرن عنوان فارسي:
Design an Iranian mosque in post modern style عنوان انگليسي:

پژوهش حاضر با هدف طراحي مسجدي در سبك پست‌مدرن به بررسي و واكاوي سه مولفه اصلي"سبك هنري"، "مساجد كهن تا به امروز" و "پست مدرنيسم" پرداخته‌است، و با حفظ اصول و ساختار اصلي مساجد، آخرين دستاوردهاي فني و هنري بشري را در مهمترين بناي اسلام پياده‌سازي، و راه‌حل نويني را در طراحي مساجد در دنياي جديد ارائه داده‌است.

اين نوشتار كه نظر متودولوژي توصيفي- تحليلي است، با بررسي شش فرم اساسي در معماري مساجد كهن نشان داده‌ كه منشا تمامي آن‌ها در سبك‌هاي پيش از اسلام بوده است و اين شش فرم عمدتا با اهداف سياسي، تبليغي و گاه عملكردي براي زمان خود مورد استفاده قرار مي‌گرفته‌اند. مطالعات حاكي از آن است هيچ چيز در مباني اسلام، مانع استفاده از آخرين دستاوردهاي ساختماني و طراحي مدرن براي ساخت مساجد نمي-شود.

با جمع‌بندي ادله جمع‌آوري شده در اين نوشتار مي‌توان گفت، معماري مسجدي به سبك پست‌مدرن در مقام فرم و عملكرد داراي سه شاخصه "بازگشايي گفتمان انتقادي در زمينه فرهنگي"، "جذب حداكثر مخاطب" و "حركت به سوي پايداري زيست‌محيطي" مي‌باشد. دو ويژگي نظري اول با الهام از معماري و فضا‌هاي موجود در مساجد كهن ايران، تبديل به عناصر فرمي و عملكردي شده‌است. در راستاي پايداري ‌زيست‌محيطي از سيسيتم‌هاي نوين ساختماني جهت كاهش مصرف انرژي استفاده شده‌ و همچنين تحليل‌هاي حوزه انرژي با دو نرم‌افزار "ديزاين بيلدر" و "انرژي پلاس" صورت پذيرفته‌است.

چکيده:

مسجد، پست مدرنيسم، سبك هنري، پايداري زيست‌محيطي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سعيد حقير استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.