پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۵ دفاع:
۲۲۸۷ شناسه:
پرديس صابونچي دانشجو:
حقوق مالكيت فكري اجسام سه بعدي عنوان فارسي:
Intellectual property rights of Three dimensional objects عنوان انگليسي:

روش هاي توليد اجسام بسيار مختلف و متفاوت است و هر شخص بنا بر نوع جسمي كه ايجاد مي كند روش خاص خودش را دارد. يكي از اين روش هاي توليدي كه در سالهاي اخير ظهور كرده و تبديل به موضوع چالش برانگيزي شده است فناوري چاپ سه بعدي است. پرينت سه بعدي يا توليد فزاينده به توليد يك جسم سه بعدي قابل لمس، از يك فايل ديجيتالي گفته مي شود. از اجسام سه بعدي ايجاد شده مي توان براي توليد و ساخت قطعات هواپيما، خودرو، موشك و... استفاده كرد و علاوه بر اين در حرفه هاي گوناگون مانند مد، هنر، معماري، آموزش و به ويژه در علم پزشكي كاربرد دارند. چاپگرهاي سه بعدي، خود، اختراع هستند و حدود سي سال از اختراع و توليد اولين مدل آنها مي گذرد و در سالهاي اخير مدل هاي جديدتر، كاملتر و كارآمدتر آن ساخته شده و در بازار كار از آن استفاده مي گردد. تكنولوژي چاپ سه بعدي كه استفاده از آن افزايش پيدا كرده است بسيار دقيقتر و سريعتر از روشهاي گذشته مي باشد و با كمك آن زمان توليد كاهش پيدا كرده و ميزان تعداد توليد افزايش مي يابد.

با استفاده از چاپگرها مي توان اجسامي را ايجاد كرد كه داراي يك طرح صنعتي سه بعدي و يا علامت سه بعدي مبتكرانه باشند. همچنين ممكن است آنچه كه در نتيجه و به عنوان ما حصل فرآيند ساخته مي شود يك اختراع يا يك اثر هنري مانند مجسمه يا ماكت يا طرح لباس و غيره باشد. بنا براين مي توان بيان كرد نظام هاي حمايتي متفاوتي براي حمايت از اجسام سه بعدي وجود دارد. براي آنكه بتوانيم از اين تكنولوژي و منافع آن بهره ببريم بايد از اجسام سه بعدي كه با چاپگرها توليد مي شوند حمايت كنيم و بررسي كنيم كه بهترين نظام حمايتي براي حمايت از طرح اوليه، فرآيند چاپ سه بعدي و اجسام سه بعدي توليد شده كدام است. از آنجايي كه هر تكنولوژي علاوه بر مزايا مشكلات خاص خودش را ايجاد مي كند به اين نكته مي پردازيم كه چاپ سه بعدي چه چالش هايي را در حقوق مالكيت فكري ايجاد كرده و براي ساير پديد آورندگان اجسام سه بعدي چه مضراتي مي تواند به همراه داشته باشد.

چکيده:

جسم سه بعدي، فناوري چاپ سه بعدي، فايل طراحي ديجيتال، حقوق مالكيت ادبي و هنري، حقوق مالكيت صنعتي، نقض حق

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر زهرا شاكري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر رحيم پيلوار استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.