پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۲۳ دفاع:
۲۲۸۶ شناسه:
سعيده دشتي دانشجو:
ماهيت قرارداد خريد اعتباري سهام و آثار آن در بازار سرمايه عنوان فارسي:
The nature of margin trading and its effects on capital market عنوان انگليسي:

هدف از اين تحقيق اين است كه ماهيت قرارداد خريد اعتباري سهام را از بعد فقهي و حقوقي بررسي كنيم، سپس به كاركرد آن در بازار سرمايه مي پردازيم و ميزان موفقيت اين ابزار را در جذب سرمايه گذاري و حصول اهداف توسعه اي مي سنجيم و در نهايت پس از بررسي مزايا و معايب آن، سعي در پي پاسخ به اين سوالات هستيم كه ضمانت اجراي خريد اعتباري سهام با توجه به قرارداد از پيش تعيين شده سازمان بورس چيست؟ و چه آثاري بر پذيرش خريد خريد اعتباري سهام بار مي شود؟

چکيده:

خريد اعتباري سهام، بازار سرمايه، اخطار وديعه، قرارداد نمونه

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر امين جعفري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمود باقري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.