پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۳۱ دفاع:
۲۲۸۵ شناسه:
فرزان فروغي فر دانشجو:
تشخيص كور حضور سيگنال هاي طيف گسترده عنوان فارسي:
Blind Presence Detection of Spread-Spectrum Signals عنوان انگليسي:

در برقراري هر ارتباط راديويي، نكات مهمي مورد توجه قرار مي‌گيرند كه اين نكات اساس انتخاب يك روش ارتباطي را تشكيل داده و همواره زمينه مطالعات بيشتر و ايجاد روش‌هاي نوين ارتباطي را فراهم مي‌كنند. از عمده‌ترين اين نكات، مي‌توان به امنيت بالا، بهره‌وري بالا، تداخل و اثرات تخريبي كم روي ساير سيستم‌هاي ارتباطي و ... اشاره كرد. براي برطرف كردن اين نيازها همواره راه حل‌هاي مختلفي توسعه داده شده است.

استفاده از تكنيك‌هاي طيف گسترده يكي از اصلي‌ترين و مناسب‌ترين روش‌هاي پاسخگويي توامان به تمامي اين نياز‌ها مي‌باشد. لذا از زمان پيدايش همواره مورد مطالعه قرار گرفته و در حال پيشرفت مي‌باشد. در كنار توسعه روش‌هاي ارتباطي مبتني بر تكنيك طيف گسترده، روش‌هاي شناسايي اين سيگنال‌ها نيز به فراخور نياز مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفته‌اند. امروزه با توسعه هرچه بيشتر استفاده از اين تكنيك‌ در سيستم‌هاي مخابراتي، نياز به ارائه روش‌هايي بهيه و كارآمد براي شناسايي آن بيش از پيش حس مي‌گردد.

بنابرين در اين پايان‌نامه علاوه بر بررسي تكنيك طيف گسترده در حد مورد نياز، به معرفي روش‌هاي رديابي اين ارتباط پرداخته شده است. همچنين الگوريتم‌هاي جديدي به منظور فعاليت هرچه بهتر و موثرتر سيستم‌هاي رديابي كننده ارتباطات طيف گسترده پيشنهاد شده و مورد بحث و بررسي قرار گرفته‌اند. در انتها با بيان نتايج حاصل از آزمايش‌هاي صورت گرفته روي اين الگوريتم‌ها، به يك جمع‌بندي از شرايط مناسب براي استفاده از هركدام از الگوريتم‌هاي پيشنهادي پرداخته‌ايم.

چکيده:

شناسايي كور، طيف گسترده، مخابرات پوششي، كد گسترده‌ساز، رديابي ناهمدوس

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مهدي تيموري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.