پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۷ دفاع:
۲۲۸۴ شناسه:
قاسم جعفري دانشجو:
بررسي چالش ها و فرصت هاي توسعه صنعت حفاري نفت و گاز كشور و ارائه راهكار عنوان فارسي:
Investigation of challenges and opportunities for the development of oil and gas drilling industry of Iran and providing solutions عنوان انگليسي:

لذا بررسي و تعيين چالش ها و مشكلاتي كه صنعت حفاري كشور را، عليرغم توان نرم افزاري و سخت افزاري نسبتا بالاي آن، از رقابت با شركت هاي مشابه فعال در كشورهاي همسايه و يا ساير كشورهاي دارنده ذخاير نفت و گاز بازداشته است، امري ضروري مي نمايد. در بسياري از موارد، عدم بررسي مشكلات موجود و چشم انداز آتي براي دستيابي به جايگاهي بهتر از شرايط كنوني، سبب هدررفت انرژي، هزينه ها و زمان بسياري مي گردد و بسياري از فعاليت ها به واسطه موازي كاري و عدم توجه به اولويت بندي ها در حل مسائل، از كسب نتيجه نهايي باز مي مانند.

چکيده:

چالش، فرصت، توسعه، صنعت بالادستي نفت و گاز، حفاري، تحليل مضمون

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدعلي شاه حسيني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد صيادي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.