پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۴/۱۵ دفاع:
۲۲۷۵ شناسه:
ايمان ممبني دانشجو:
شركت‌شهرهاي نفتي و مسأله پايداري شهري (مطالعه تجربه آبادان) عنوان فارسي:
The oily company-towns and the problem of sustainable city (The Abadan’s experience) عنوان انگليسي:

تعريف و مشخصات شهر همواره در قلب بحث‌هاي نظريه‌ي اجتماعي قرار دارد؛ به اين دليل كه شهر محل كانوني توليد و انباشت ثروت، قدرت، روابط طبقاتي و اجتماعي، تضادهاي اجتماعي- سياسي، معماري، خاطره و هويت جمعي، نظم اجتماعي و توليد نظام‌هاي نشانه‌اي و نمادي است. شهر از يك سو، فضاي گردش سرمايه، نظم اجتماعي و روابط طبقاتي است و از سوي ديگر، فضاي هويت جمعي، كنش اجتماعي، گردش نشانه‌ها و نمادها، تضادها و تنش‌ها است. شهر، نه تنها روابط قدرت را آشكار مي‌كند، زندگي روزمره‌ي مردم و نحوه‌ي مقاومت آن‌ها را نيز به رُخ مي‌كشد. شهر آبادان در دهه‌ي آخر قرن سيزدهم (1290) تا سال 1357 و تا امروز، شهري ساخته‌شده توسط سرمايه‌داري نفتي، محل بروز توسعه و تضاد شهري و شكل‌گيري انواع پديده‌هاي اجتماعي- شهري بوده است. در اين پژوهش براي بررسي شكل‌گيري اين شهر و وضعيت پايداري آن، از روش چندگانه و تكنيك‌هاي مشاهدات ميداني، منابع اسنادي و مصاحبه‌هاي عميق و منابع تاريخي و تاريخ شفاهي استفاده شده است. نتايج نشان مي‌دهد كه آبادان، هم تجربه‌ي توسعه‌ي اجتماعي - فرهنگي و هم تجربه‌ي تضاد، دوگانگي، سلطه، سلسله مراتب و روابط طبقاتي بوده است. در سال‌هاي 1290 تا 1310، 1310 تا 1330، و از اوايل دهه‌ي 1330 تا سال 1357، اين تجربه‌ي توسعه و تضاد، دچار تغيير و تحولاتي شده است، اما روند اصلي، افزايش توسعه و كاهش تضاد بوده است و به‌ويژه در دهه‌هاي 1340 و 1350، ايده‌ي آبادان توسعه‌يافته كه در زمان ملّي‌شدن صنعت نفت شكل گرفت، موجب پيشي‌گرفتن توسعه از تضاد بوده است، اما پس از جنگ، آبادان، با تخريب زيرساخت‌ها و مديريت نامتوازن، به وضعيت ناپايداري اقتصادي، زيست‌محيطي و اجتماعي دچار شده است.

چکيده:

شركت-شهر، نفت، پايداري شهري، مسئوليت اجتماعي شركتها، آبادان

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عبدالحسين كلانتري استاد راهنما:
دکتر سيدمحمدعلي توكل كوثري استاد راهنماي دوم:
دکتر غلامرضا غفاري استاد مشاور:
دکتر سيدحسن حسيني استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.