پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۴/۲۶ دفاع:
۲۲۷۴ شناسه:
سيداحمد قاسمي دانشجو:
ارائه مدل سيستم اطلاعاتي بازاريابي هوشمند در ايران (مورد مطالعه: شركت گلرنگ) عنوان فارسي:
Intelligent marketing information system (IMkIS) model in Iran (Study Case in Golrang Company) عنوان انگليسي:

ضرورت مديريت بازار از تامين مواد اوليه تا توليد و بازاريابي و بازارشناسي و از طرفي عدم وجود سامانه هاي يكپارچه و هوشمند در شركتها و سازمانها سبب شده ضمن اينكه ارتباط منطقي بين واحدها وجود نداشته باشد عملا كاربري داده هاي با ارزش موجود در سيستمهاي عملياتي را در جهت كاربستهاي مديريتي ناكارامد نموده است. كاربستهايي چون تصميمگيري ، برنامه ريزي ، انتخاب ، ارتقاء ، ارزيابي ، ايمني ، كنترل و نظارت ، بازاريابي و فروش ، ارتباط با مشتري ، خدمات رفاهي و بسياري ديگر از عملكردهاي مديريتي از قابليتهاي سيستمهاي و بانكهاي اطلاعاتي موجود در سازمان بي بهره مانده اند. نرم افزارها و سيستمهاي موجود در سازمانها و شركتها يا بطور كامل بصورت يك شبكه واحد با هم مرتبط نيستند و يا از هوشمندي لازم براي ارائه هر نوع گزارشي كه مديريت همراه با تحليل براي مديريت موسسه لازم دارد برخودار نيست. حجم اطلاعات در گردش داخل و خارج سازمان براي هر گونه امور مديريتي كه توسط يك سامانه هوشمند تحليل و پيشنهاداتي را به مديران ارائه دهد اماده است ليكن عدم ورود فناوري طراحي سامانه هاي هوشمند در ايران اين فرصت بزرگ را براي مديريت بهتر و راحت و مطمئنتر از مديران سلب نموده است.

ايجاد سامانه يكپارچه بهمراه بانك اطلاعاتي يكپارچه و ايجاد پايگاه دانش تخصص براي هر شركت يا سازمان براي هوشمند سازي سيستمها و در نهايت كمك به نقش مديريتي دقيق رباتيك از طريق هوش مصنوعي براي مديريت دقيق و كمك خطا توسط اين گروه صورت خواهد گرفت.

چکيده:

o BIS – MkIS – marketing database – سيستم اطلاعاتي بازاريابي بازاريابي هوشمند -

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر طهمورث حسنقلي پور استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد رحيم اسفيداني استاد مشاور:
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌ استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.