پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۷/۵ دفاع:
۲۲۶۷ شناسه:
سيدمحمدهادي رضوي نژاد دانشجو:
رابطه ميان فساد و آزادسازي تجاري در كشورهاي در حال توسعه عنوان فارسي:
the relationship between corruption and trade liberalization in underdeveloped countries عنوان انگليسي:

در اين رساله قصد بر اين است ابتدا انواع فساد اقتصادي را تعريف كرده و در مورد آزادسازي تجاري و اثرات ان بر توسعه صحبت كنيم.و ببينيم آيا عدم توسعه يافتگي كشورها به علت عدم وجود آزادي اقتصادي است يا خير.در نهايت ميخواهيم رابطه بين فساد و آزادسازي تجاري را تعريف كنيم يعني بررسي كنيم كه اگر آزادسازي صورت بگيرد فساد كاهش يا افزايش مي يابد.

چکيده:

corruption-trade liberalization- underdeveloped countries

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محسن مهرآرا استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر علي سوري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.