پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۷/۱۲ دفاع:
۲۲۶۶ شناسه:
پريسا كهندل نيا دانشجو:
طراحي و مرمت اكولوژيك منظر صنعتي (نمونه موردي: كارخانه سيمان آبيك) عنوان فارسي:
Design and Ecological Restoration of Industrial Landscape (Case Study: Abyek Cement Factory) عنوان انگليسي:

صنعت سيمان 5 درصد از انتشار جهاني گاز CO2 از طريق فعاليتهاي انساني را تشكيل مي‌دهد و عامل توليد آلاينده هايي از دو نوع شيميايي و ذرات معلق، شامل انواع تركيبات كربن دار، فلزات سنگين، اكسيدهاي گوگرد و اكسيدهاي ازت و غيره مي باشد. انتظار مي‌رود كه اين صنعت براي كاهش انتشاراتش و همچنين شركت بيشتر در كاهش خطرات ناشي از گرم شدن زمين، تحت فشار هاي كنترلي قرار بگيرد. لذا مطالعه حاضر با هدف طراحي و مرمت اكولوژيك فضاهاي صنعتي (نمونه موردي: كارخانه سيمان آبيك) صورت ميپذيرد تا بتوان با بهره-گيري از تكنيكهاي مرمت اكولوژيك و گياه پالايي تا حد امكان از انتشار آلاينده‌ها جلوگيري كرد و ارزشهاي منظر را كه تحت آسيب و آلودگي قرار گرفته‌اند، بازگرداند.

چکيده:

كارخانه سيمان، منظر صنعتي، گازهاي گلخانه اي، دي اكسيد كربن، گياه پالايي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حسن دارابي استاد راهنما:
دکتر علي دريابيگي زند استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.