پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۳۹۹/۶/۱۹ دفاع:
۲۲۵۸ شناسه:
مهدي اماني دانشجو:
تهيه وبررسي خواص پوشش هاي نانوكامپوزيتي اپوكسي/ آكريلاتي پايه آبي تقويت شده با نانوذرات گرافن عاملدار شده عنوان فارسي:
synthesis and characterization of water based epoxy/ acrylate coatings reinforced with functionalized graphene عنوان انگليسي:

افزايش فشارهاي زيست محيطي صنايع وابسته به رنگ و پوشش را وادار مي‌كند تا رهاسازي تركيبات آلي فرار را به حداقل برسانند و اين مستلزم آن است كه پوششها از پايه حلالي به پايه آبي تغيير يابند. انقلاب شيمي سبز يك موقعيت جايگزين مناسب براي شيميدانها و صنعت مردان فراهم آورده است تا پليمرهايي را كه بيشتر دوستدار محيط زيست مي‌باشند را با هدف اينكه استفاده از مواد شيميايي سمي مخصوصا حلالهاي آلي را كه براي سلامتي و محيط زيست مضرند را به حداقل برسانند، توسعه دهند. تلاش هايي براي توسعه‌ي سيستم هاي پايه آب در صنعت بكار گرفته شده است. چندين پوشش پايه آب كه از لحاظ عملكردي بسيار بهتر از سيستم هاي پايه حلالي مي‌باشند توسعه يافته است. پوشش‌هاي پايه آب رنگ شيري سفيد، پايداري آب و هوايي عالي و ماندگاري بهتر كه شامل ويژگي هاي فيزيكومكانيكي خوب مي‌باشند را نشان مي‌دهند. عموما، مواد پوششي پايه اپوكسي داراي ويژگيهاي همه كاره نظير چسبندگي خوب، استحكام بالا و مقاومت به خوردگي بسيار بهتري مي‌باشند. با اين حال، آنها داراي انرژي شكست خيلي پايين و يا ناچيز و انقباض بالا بوده و رفتار شكننده از خود نشان مي‌دهند و ضمنا و نيز توانايي پايين نگهداري رنگدانه را دارند و مقاومت آب و هوايي پاييني دارند, كه اين عوامل كاربرد آنها را براي كاربردهايي كه استفاده در زمينه‌ي پوشش و رنگ دارند محدود كرده است. با اين حال رزينهاي آكريلاتي با گروههاي عاملي مختلف به صورت گسترده به دليل دارا بودن ويژگيهاي بي‌نظير براقيت، حفظ رنگ، انعطاف پذيري و مقاومت به رطوبت مناسب ترين گزينه براي تلفيق شدن با اپوكسي مي‌باشند.

در اين پروژه نانوذرات مختلفي از گرافن اكسيد عامل‌دار، گرافن اكسايد مغناطيسي تهيه ميشود و از اين مواد نانواندازه در داخل بستر كوپليمر اپوكسي/ آكريليك، نانو كامپوزيت تهيه مي شود. خواص نانوكامپوزيتهاي پليمري سنتز شده از جنبه‌هاي مختلف مورد بحث و بررسي قرار گيرد. براي اين منظور از عوامل اصلاح كننده سطحي مختلف براي عامل دار كردن سطح نانوذرات استفاده ميشود تا بيشترين برهمكنش را سبب شود. ضمنا تاكيد ويژه‌اي براي جايگزيني حلالهاي خطرناك و سمي معمول براي سنتز چنين كوپليمرهايي با حلال هاي سبز مثل آب شده است تا محصول سنتز شده از نظر زيست محيطي فاقد خطر بوده و تركيبات آلي فرار در آن به حداقل برسد.

چکيده:

پوششهاي پايه آب، انقلاب شيمي سبز، پوششهاي اپوكسي/ آكريلاتي آب پايه، گرافن اكسيد عامل دار

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عليرضا شاكري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر ميرمحمد علوي نيكجه استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۲۰۲۰

Polymer-Plastics Technology and Materials

latest articles/1-22

Synthesis and Characterization of Water-Based Epoxy-Acrylate/Graphene Oxide Decorated with Fe3O4 Nanoparticles Coatings and Its Enhanced Anticorrosion Properties

مهدي اماني- عليرضا شاكري

مقاله در مجله Scopus/ISI
بين المللي / چاپ نهايي شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.