پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۳۰ دفاع:
۲۲۵۶ شناسه:
سيدكميل ميركريمي دانشجو:
طراحي دستگاه پرورش قارچ خوراكي براي ايجاد كسب و كار عنوان فارسي:
Mushroom production device designed for business development عنوان انگليسي:

كاستي هاي موجود در صنعت پرورش قارچ در ايران كه شرح آن در اين رساله آورده شده است ضرورت بهره گيري از طراحي صنعتي در باز طراحي روند پرورش قارچ و تجهيزات مورد نياز آن و همچنين پرداختن به تعامل بين اين محصولات و كاربر را توجيه ميكند . هدف از اين پروژه طراحي دستگاهي به منظور ايجاد كسب و كار پرورش قارچ خوراكي در اماكن كوچك با صرفه اقتصادي و كسب درآمد مناسب براي استفاده كننده ميباشد .

تجهيزات پرورش قارچ ابزاري هستند كه در راستاي امكان راحتي كار و توجيه اقتصادي اين فعاليت استفاده شده كه توجه نكردن به آن علاوه بر صرف هزينه و زمان بيشتر ، باعث ايجاد آسيب هاي جسمي ، بيماري هاي پوستي و تنفسي كاربر به مرور زمان خواهد شد .روند پرورش قارچ شامل 2 جزء اصلي آماده سازي بستر كاشت و سپس نگهداري و برداشت قارچ ميباشد كه هر يك در محيط هايي مجزا صورت ميگيرد و دستگاهي مركب كه اين 2 عمليات را به صورت متوالي و ممتد انجام دهد موجود نميباشد . اهميت اين دستگاه مركب در بخش پرورش خانگي/كارگاهي به مراتب بيشتر خواهد بود .

در اين رساله ابتدا به معرفي قارچ ، شرايط و روش هاي پرورش آن و دستگاه هاي موجود مورد استفاده در نمونه هاي ايراني و خارجي ، همچنين روش تعامل كاربر با اين دستگاه ها پرداخته شده است . سپس به طور اختصاصي به دستگاه ها و روش هايي كه امكان به كار گيري در اماكن كوچك خانگي / كارگاهي را دارند پرداخته شده است . گروه هدف در اين پروژه كه مهمترين آنها افراد شاغل در پست هاي شيفتي ، خانه داران و افراد متمايل به كار در منزل ميباشند ، به همراه تعامل آنها با تجهيزات ذكر شده بررسي شده است .

با استفاده از روش هاي تحقيقات ميداني ، مصاحبه و پرسشنامه پس از گردآوري اطلاعات مورد نياز و آناليز آنها ، الزامات طراحي تدوين شده است . بر پايه اين الزامات طرح ها و ايده هاي ارايه شده كه پس از ارزيابي طرح ها بر اساس معيارهايي كه مهمترين آنها فاكتورهاي عملكردي ، اقتصادي ، ايمني و ارگونومي ميباشد ، طرح نهايي انتخاب شده است . در پايان طرح برتر بر پايه اصول طراحي براي توليد و اصول طراحي دوستدار محيط زيست بررسي و بازنگري شده و مشخصات دستگاه به همراه نقشه و اطلاعات كامل ذكر و تشريح شده است .

چکيده:

قارچ ، پرورش قارچ خوراكي ، دستگاه پرورش قارچ ، ايجاد كسب و كار

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر ابراهيم باقري طالقاني استاد راهنما:
دکتر نسرين مقدم استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.