پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۴ دفاع:
۲۲۴۵ شناسه:
محمدعلي كمالي دانشجو:
بررسي اثر انتخاب تابع هدف در تصميمات سرمايه‌گذاري طرح بازنشستگي فردي عنوان فارسي:
Objective formulation effect on personal retirement plan investment decision عنوان انگليسي:

در سراسر دنيا طرح‌هاي بازنشستگي از طرح‌هاي با مزاياي ثابت به طرح‌هاي با سهم مشخص و حساب بازنشستگي فردي در حال تغيير است. در طرح‌هاي جديد، ريسك سرمايه‌گذاري و ريسك طول عمر از صندوق‌هاي بازنشستگي به فرد منتقل مي‌شود و تصميمات سرمايه‌گذاري اتخاذ شده پيش از بازنشستگي و در در حين آن اثر بسزايي بر درآمد فرد در دوران بازنشستگي دارد. اين تصميمات متاثر از اهداف انتخاب شده توسط فرد هستند. عمدتا دو تابع هدف «ثروت در زمان بازنشستگي» و «مستمري در دوران بازنشستگي» از نظر گرفتن تصميمات بهينه فردي در ادبيات مرتبط با طرح‌هاي بازنشستگي در نظر گرفته مي‌شود.

اين تحقيق به دنبال بررسي اثر اين دو تابع هدف بر مبناي مطلوبيت و نكول مي‌باشد. گزينه‌هاي سرمايه‌گذاري براي فرد شامل بازارهاي مسكن، سهام، سپرده بانكي، ارز و سكه طلا مي‌باشد. همچنين از شبيه‌سازي تاريخي جهت پيش‌بيني بازده احتمالي اين بازارها استفاده شده است. با توجه به داده‌هاي قابل استناد موجود در منابع كتابخانه‌اي كشور بازه زماني مورد بررسي از سال 1372 تا سال 1395 در نظر گرفته شد. برنامه‌ريزي پويا نيز جهت شبيه‌سازي بازارها در مدل‌سازي تصميمات سرمايه‌گذاري بكار گرفته شده است.

نتايج بدست آمده نشان داد كه روش بيشينه‌سازي «درآمد در دوران بازنشستگي» منجر به پذيرش ريسك بيشتري در مقايسه با روش بيشينه‌سازي « ثروت در زمان بازنشستگي» خواهد شد. همچنين، در هر دو تابع هدف، پرداخت ماليات از طريق سرمايه‌گذاري بيشتر در سهام به عنوان دارايي‌ ريسكي‌تر قابل جبران نمي‌باشد بلكه منجر به افزايش ميزان نكول مي‌گردد كه نشان مي‌دهد سطح ماليات دريافتي عامل مهمي در عملكرد تابع هدف مي‌باشد و مي‌بايست متناسب با سطح ثروت اوليه و درآمد فرد تعيين گردد. پرداخت ماليات در سطوح ثروت زياد اثري بر پوشش اجتماعي افراد در هر دو تابع هدف ندارد بنابراين مي‌توان با دهك‌بندي افراد نرخ ماليات مناسب را براي آن‌ها تعيين نمود.

چکيده:

بهينه‌سازي، بازنشستگي، شبيه‌سازي، برنامه‌ريزي پويا، متد بوت استرپ

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌ استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر رضا تهراني استاد مشاور:
دکتر سيد مجتبي ميرلوحي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۱۳۹۹

دانش مالي تحليل اوراق بهادار

45/

بررسي اثر انتخاب نوع تابع هدف بر نكول افراد در حساب بازنشستگي فردي

محمد علي كمالي، عزت اله عباسيان، رضا تهراني، مجتبي ميرلوحي

مقاله در مجله ISC
داخلي / پذيرش شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.