پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۳۰ دفاع:
۲۲۴۱ شناسه:
زينب مثني دانشجو:
هماهنگ‌سازي تصميمات اعضاء در زنجيره تامين با طرح بازاريابي خيرخواهانه عنوان فارسي:
Supply chain coordination contributing in a cause-related campaign عنوان انگليسي:

در مطالعات انجام شده در حوزه زنجيره تامين پايدار ، بيشتر به بعد اقتصادي و زيست محيطي پايداري توجه شده-است و به دليل وسعت دامنه و پيچيدگي‌ مسائل اجتماعي، محققان كمتر به بعد اجتماعي پايداري پرداخته‌اند. امروزه برخي از شركت‌ها به منظور انجام مسئوليت‌هاي اجتماعي و با هدف افزايش فروش و ارتقاء برند خود در طرح‌هاي بازاريابي خيرخواهانه مشاركت مي‌نمايند. كسب و كارهاي مشاركت‌كننده در يك طرح بازاريابي خيرخواهانه متعهد مي‌شنود كه مقداري از بهاي فروش كالاي خود را به طور مستقيم و يا از طريق مشاركت با يك سازمان غيرانتفاعي صرف امور خيريه نمايند. بنابراين در اين رساله هماهنگي يك زنجيره تامين دو سطحي متشكل از يك توليدكننده و يك خرده فروش، كه در آن توليدكننده از يك طرح بازاريابي خيرخواهانه استفاده مي‌نمايد، مورد بررسي قرار گرفته-است. همچنين مساله در دو حالت: زنجيره تامين تك كالايي و زنجيره تامين با دو كالاي جايگزين (كه در آن يكي از كالاها به منظور مشاركت در طرح بازايابي خيرخواهانه عرضه مي‌شود)، در نظر گرفته شده‌است. به علاوه اثر اندازه اعانه و آگاهي اجتماعي مصرف‌كنندگان در تابع تقاضا لحاظ ‌شده‌است.

چکيده:

هماهنگي زنجيره تامين، مسئوليت اجتماعي شركتي ، بازاريابي خيرخواهانه، قراردادهاي هماهنگي ، روش همكارانه ، آگاهي اجتماعي مصرف‌كنندگان

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر جعفر حيدري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدعلي ترابي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.