پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۸/۳۰ دفاع:
۲۲۴۰ شناسه:
رضا مومن زاده دانشجو:
منطقه گرايي در تفكر استراتژيك جمهوري اسلامي ايران با تاكيد بر ژئوپليتيك عنوان فارسي:
title عنوان انگليسي:

عامل ژئوپليتيك نقش مهمي در تعيين جهت گيري ها و سياست هاي منطقه اي ايران دارد. به همين دليل، در طول تاريخ، تفكر و منطق استراتژيك ايراني در حوزه منطقه گرايي تحت تاثير اين عامل قرار داشته است. اگر چه به نظر مي رسد شاهد ظهور و بروز الگوهاي رفتاري منطقه اي متفاوتي در طول تاريخ از سوي اين كشور بوده ايم كه در برخي مواقع انطباق منطقي با واقعيت هاي ژئوپليتيكي نداشته است.

جمهوري اسلامي ايران تاكنون رويكردهاي مختلفي را در چارچوب تعاملات جهاني و منطقه اي با موقعيت ژئوپوليتيكي تجربه كرده است. اگر چه اين رويكردها هنوز منجر به شكل گيري نظام امنيت منطقه اي مطلوب اين كشور نشده است؛ اما حركت به سمت منطقه گرايي با توجه به ضرورت ها و الزامات قرن ۲۱ ميلادي را اجتناب ناپذير ساخته است. اين در حاليست كه ايران به منظور محقق ساختن سياست منطقه اي مناسب و شكل دادن به روندهاي منطقه اي مطلوب نيازمند توجه و درك صحيح از چگونگي تاثير ژئوپليتيك بر قدرت منطقه اي خود است.

به رغم تاثير پذيري بسيار بالاي الگوي رفتاري منطقه اي ايران از عامل موقعيت و ويژگي هاي ژئوپليتيكي، به نظر مي رسد در مورد نقش اين عامل در جهت گيري ها و رويكردهاي منطقه اي ايران اختلاف نظرهاي جدي وجود دارد كه ناشي از نوع نگاه متفاوت تحليلگران و اساتيد به مفهوم ژئوپليتيك به خصوص اعتبار و اهميت آن در دوران معاصر مي باشد. به عبارت ديگر، مطالعات سياسي و ژئوپليتيكي انجام شده در مورد منطقه گرايي ايران تحت تاثير مباني انديشه اي و فلسفي متفاوت قرا دارد.

موارد فوق بدين معني است كه اولا، طراحي نظام امنيت منطقه اي مطلوب جزء دغدغه هاي مهم و اساسي تصميم سازان و تصميم گيران امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران مي باشد. ثانيا، بخشي از الگوهاي رفتاري منطقه اي ايران همواره تابع وضعيت ژئوپليتيكي اين كشور بوده و خواهد بود. در واقع، منافع و مطلوبيت هاي استراتژيك و بلند مدت ايران ايجاب مي كند كماكان به عامل ژئوپليتيك در سياست هاي منطقه اي توجه ويژه اي شود.

چکيده:
کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر بهادر زارعي استاد راهنما:
دکتر كيومرث يزدان پناه درو استاد راهنماي دوم:
دکتر محمود واثق استاد مشاور:
دکتر سهراب عسگري استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.