پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۴ دفاع:
۲۲۳۸ شناسه:
سعيد طيورپرواز دانشجو:
طراحي محيط و منظر كارخانه سيمان گلستان عنوان فارسي:
Environmental and landscape design of Golestan Cement Factory عنوان انگليسي:

صنعت سيمان يكي از 17 صنعت بسيار خطرناك آلوده كننده مي باشد كه توسط مركز كنترل آلودگي فهرست شده است((Iqbal and Shafiq, 2000. اين صنعت با توليد آلودگي هاي فراوان نقش مهمي در بر هم زدن توازن و پايداري جو، ايفا ميكند.(Zhonghua and Mujumdar, 2008) اثرات كارخانجات سيمان بر محيط زيست به صورت منطقه اي است .با توجه به اين كه ليست آلاينده ها در صنعت سيمان بسيار طويل مي باشد، محيط زيست در جستجوي راه حل هايي براي رفع مشكلات زيست محيطي آن از طرق مختلف و با در نظر گرفتن محدوديت هاي موجود مي باشد.(Motesaddi Zarandi et al., 2011) از جمله منابعي كه تحت آلودگي هاي ناشي از كارخانه سيمان قرار ميگيرند ميتوان به آلودگي هاي خاك، آلودگي هاي هوا و آلودگي هاي منابع آب اشاره نمود. لذا مطالعه حاضر با هدف طراحي محيط و منظر كارخانه سيمان گلستان، به ارائه راهكارهاي طراحي در جهت كاهش پيامد هاي زيست محيطي ناشي از فعاليت كارخانه سيمان ميپردازد.

چکيده:

صنعتي شدن توازن محيط كارخانه سيمان- آلاينده- طراحي محيطي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حسن دارابي استاد راهنما:
دکتر علي دريابيگي زند استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.