پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۸ دفاع:
۲۲۳۴ شناسه:
فاطمه علي دوست دانشجو:
مدل‌سازي رياضي چند هدفه زنجيره تامين دارو در حوادث غيرمترقبه عنوان فارسي:
Pharmaceutical supply chain multi-objective mathematical modeling in disaster عنوان انگليسي:

يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي صنعت دارو، عدم هماهنگي بين اعضاي زنجيره تامين است. در اكثر موارد، اعضاي زنجيره تامين دارو اهداف متضادي را دنبال مي كنند كه بعضا با اهداف يكديگر و يا كل زنجيره تامين در تعارض است.در صورت بروز حوادث غيرمترقبه، با توجه به حساسيت و اضطراري بودن موضوع، لازم است تا با استفاده از ابزارها و راه‌حل‌ها، به ايجاد هماهنگي ميان واحدهاي زنجيره تامين پرداخت. در اين مطالعه، يك مدل رياضي چند هدفه براي زنجيره تامين دارو در حوادث غيرمترقبه پيشنهاد شده است تا به تصميم‌گيري‌هاي استراتژيك در زمان وقوع بحران زلزله، مانند توزيع دارو كمك ‌كند. اهداف مدل، كمينه‌سازي هزينه‌ها، كمينه‌سازي درصد كمبود و بيشينه سازي پراكنش مراكز توزيع است. به منظور نشان دادن شيوه عملكرد مدل و نحوه ارتباط سطوح مختلف زنجيره تامين و فعاليت‌ها با يكديگر، يك مثال در ابعاد كوچك مطرح شد و هم‌چنين از شهر تهران به عنوان مورد مطالعه استفاده شده است.

چکيده:

زنجيره تامين دارو، حوادث غيرمترقبه، امدادرساني، مدلسازي رياضي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر فرزاد بهرامي استاد راهنما:
دکتر حسين صفري استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.