پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۵/۱۲/۱۹ دفاع:
۲۲۳۲ شناسه:
سعيده خسروي دانشجو:
طراحي بسته بندي فيروزه كوبي اصفهان براي گردشگران عنوان فارسي:
Packaging design of Firuzekubi Esfahan for tourist عنوان انگليسي:

طراحي بسته بندي فيروزه كوبي اصفهان براي گرشگران خارجي

چکيده:

طراحي -بسته بندي-فيروزه كوبي-اصفهان_گردشگران_

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر نسرين مقدم استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.