پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۳۱ دفاع:
۲۲۱۹ شناسه:
ابراهيم فولادي وندا دانشجو:
بررسي نظام حقوقي حاكم بر صندوق توسعه ملي ايران با معيارهاي بين المللي عنوان فارسي:
Iran National Development Fund and International Standards عنوان انگليسي:

ثروت نفت، رفاه اجتماعي و عملكرد اقتصادي همواره مورد توجه سياستمداران و اقتصاد دانان در بسياري از نقاط جهان از جمله كشورهايي كه داراي منبع طبيعي فراوان هستند بوده است و از آنجاييكه دولت ها به جهت بهتر كردن شرايط اقتصادي به طرز فزاينده اي در حال دخالت در اقتصاد هستند مي توان اذعان كرد دولت هايي كه شكل مناسب تري از دخالت را در اقتصاد داشته اند نتايج قابل قبول تري كسب كرده اند.

از سوي ديگر بسياري از دولت هاي نفتي نوسانات دايمي قيمت نفت و فرآورده هاي آن و اينكه توان تاثيرگذاري چنداني بر كنترل قيمت ها و جلوگيري از نوسانات را ندارند را دليل آشفتگي اقتصادي مي دانند، اما سوابق نشان ميدهد نه تنها در هنگام كاهش قيمت منابع نفت و گاز بلكه در دوره هاي افزايش قيمت آن نيز اقتصاد كشورهاي نفتي دچار عدم تعادل بوده و در بسياري از تجربيات كاهش رشد را به دنبال داشته است.

پرسش هاي اصلي اين است كه چرا شرايط و نتايج متفاوت اقتصادي براي كشورهاي داراي منابع طبيعي وجود دارد؟ چه رويكرد هايي باعث موفقيت يا عدم موفق بودن در اين زمينه شده است؟ زمينه هاي اقتصادي و اجتماعي بروز چنين وضعيتي كدام است؟

همواره باوري عميق حاكي از آن بوده است كه وفور منابع طبيعي به عنوان ثروتي ملي براي هر كشوري موهبتي خدا دادي بوده و از آنجاييكه قابل تبديل به انواع منابع با ارزش ديگر نيز مي باشد، كشورهاي دارنده آن شرايط اقتصادي بهتري خواهند داشت و كاهش فقر و مشكلات را به همراه خواهد داشت اما تجربه چيز ديگري را نشان ميدهد تا آنجا كه برخي از كشورهاي فاقد منابع طبيعي شرايطي به مراتب بهتر دارند.

موضوع به ظاهر ساده مي نمايد نمونه هايي در دنيا پديد آمده است عملكردي فوق العاده و نتايجي حيرت انگيز بدست داده است. سعادت و رفاه كشور در مدت كوتاهي به طرزباورنكردني ارتقاء يافته است و نه تنها باعث رفاه مردم شده است، ثروتي عظيم براي آيندگان تا نسل هاي دور و حتي وقتي كه ديگر نفتي نباشد را گردآورده است و اين دستاورد تمام ادعاهاي پيشين مبني بر ممكن نبودن پيشرفت با وجود منابع طبيعي را در هم پيچيده است.

اين پايان نامه قصد دارد به بررسي عوامل عدم اقبال مردم و دولت ايران به اين دستاورد بشري مهم بپردازد، چرا كه تنها راه ممكن براي سعادت ما مردمان را گام برداشتن در مسيري مي داند كه ثروت نفت را به گونه اي درخور به كار ببريم و تا زماني كه اين راه را نيابيم دست آزمندان از سفره اين مرز و بوم هرگز كوتاه نخواهد شد.

تلاش اين پايان نامه ضمن بررسي مشكلات موجود، ارايه راه كاري است كه آنچه كه از فروش نفت عايد ما مي شود به صندوق واريز شده و به عنوان ثروتي براي آيندگان حفظ گردد و قابل دخل و تصرف دولت ها نباشد و اين مهم با توجه به وابستگي شديد كشور به عوايد فروش نفت بايد در چند مرحله و در دراز مدت انجام گردد.

چکيده:

صندوق توسعه - مدل هاي موفق در استفاده از ثروت نفت - نفت براي آيندگان

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيد باقر ميرعباسي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر صادق زيباكلام مفرد استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.