پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۶ دفاع:
۲۲۱۷ شناسه:
عليرضا رجبي جورشري دانشجو:
تحليل ابهامات مفاهيم حقوقي در متون انگليسي قراردادهاي تجاري بين المللي با تاكيد بر واژه هاي"AND" و "OR" عنوان فارسي:
Anlysis of Legal Ambiguities in international trade English-language contracts عنوان انگليسي:

چكيده

قراردادهاي تجاري بين المللي در بين متون حقوقي و تعهد آور از جمله مهمترين متوني است كه طرفين قرارداد بدليل تفاوت موجود در قوانين، فرهنگ و زبان آنها معمولا در تفهيم خواسته هاي خود مخصوصا در زمان نگارش دچار ابهامات ناخواسته ميشوند. از مجموع ابهامات حقوقي ، موضوعي و نگارشي در اين تحقيق به ابهامات مربوط به نگارش و آن هم در نگارش به زبان انگليسي مد نظر است.

امروزه به دليل گسترش تبادلات تجاري بين كشورهاي مختلف و باتوجه به نياز به نگارش تفاهمات فيمابين به زبان انگليسي، نكات بسياري براي نگارندگان يا مترجمان همچنان وجود دارد كه بدلايل مختلف از جمله غفلت يا عدم آگاهي و گاهي هر دو مورد باعث مي شود تا متني تنظيم شود كه نتيجه آن باعث اختلاف و عدم استمرار در مشاركت هاي تجاري طرفين گردد.

در اين پژوهش بطور خاص در خصوص دو واژه پرتكرار در متون قراردادها به زبان انگليسي يعني واژه هاي and و or صحبت خواهد شد و سعي مي شود تا با آوردن مثال هاي مختلف نسبت به شفاف نمودن موضوع ابهام ناشي از اين دو واژه و نحوه بر طرف نمودن آنها بحث گردد.

سوالاتي كه اين پژوهش قرار است به آن پاسخ دهد جزو تخصصي ترين نكات مربوط به مفاهيم بين رشته اي زبان انگليسي و حقوق خواهد بود. اينكه آيا واژه and بغير از معني متداول آن معني ديگري خواهد داشت؟ و اينكه واژه هاي and و or قابليت استفاده بجاي يكديگر را خواهند داشت؟ و نيز اينكه آيا واژه تركيبي and/or با توجه به تركيب دو واژه متفاوت از لحاظ معنايي، تكليف معني آن براي طرفين قرارداد چه خواهد بود؟ يعني آيا مي توان دو معني متضاد را در آن واحد پذيرش نمود بدون اينكه اختلافي بين متعاقدين قرارداد بوجود آيد؟ لذا سعي شده است با مثال ها و توضيحات فني نسبت به پاسخ به اين سوالات و ديگر سوالات فرعي، ابهامات بالقوه موجود در ذهن فعالان حقوقي در نگارش قراردادهاي تجاري بين المللي را بر طرف نماييم.

چکيده:

قرارداد هاي تجاري بين المللي، ابهامات نگارشي، متون انگليسي قراردادها، and و or

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حسن جعفري تبار استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر رضا طجرلو استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.