پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۸/۳۰ دفاع:
۲۲۱۵ شناسه:
زهرا كهزادوند دانشجو:
رابطه ميان سرمايه گذاري مستقيم خارجي،درآمدهاي نفتي و رشد اقتصادي عنوان فارسي:
The relationship foreign direct investment(FDI)and oil incomic growth عنوان انگليسي:

با گذشت زمان و بسط الگوهاي مختلف در رابطه با رشد اقتصادي ، متغيرهاي جديدي به عنوان منشا رشد مطرح ميشودكه در اين ميان نقش و جايگاه سرمايه گذاري مخصوصا سرمايه گداري مستقيم خارجي و عوامل موثر بر جذب آن مورد بررسي قرار گرفته است سرمايه گذاري متغيري بسيار كليدي در هر اقتصادي است به طوريكه بدون وجود سرمايه گذاري، امكان رشد اقتصادي براي كشور وجود ندارد. هر چند موضوع سرمايه گذاري براي تمامي بخشهاي اقتصادي پر اهميت است، اما در بخش صنعت نفت به دليل استراتژيك بودن و نياز به تكنولوژي بالا و به دليل احتياج به حجم زيادي از سرمايه گذاري اين موضوع اهميت بيشتري ميابد نتايج حاصل از اين مطالعه نشان ميدهد، سرمايه گذاري خارجي روشي مفيد و سودمند براي رشد و توسعه صنعت نفت كشورهاست

چکيده:

سرمايه گذاري مستقيم خارجي ،رشد اقتصادي ،درآمدهاي نفتي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي سوري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محسن مهرآرا استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.