پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۴ دفاع:
۲۲۱۳ شناسه:
سيدعليرضا شفائي تنكابني دانشجو:
عوامل موثر بر توسعه صادرات شمش روي ايران عنوان فارسي:
investigation of factors affecting on export of zinc metal, raw material and artifacts عنوان انگليسي:

در اين پيشنهاديه عوامل موثر بر صادرات ماده معدني حاوي فلز روي به عنوان ماده خام يا شمش روي و مصنوعات فلزي توليد شده در معادن و صنايع ايران مورد بررسي قرار ميگيرد در اين تحقيق سعي ميشود از نظر كارشناسان و محققان مديريت بازرگاني و تخصص هاي مربوطه بهره گرفته شود در نظر است با تنظيم پرسشنامه مناسب براي حوزه هاي تخصصي مختلف نسبت به انجام تحقيق انجام شود.

چکيده:

zinc,raw material, export,

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد حقيقي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيد ضياالدين شفائي تنكابني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.