پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۱ دفاع:
۲۲۱۱ شناسه:
فرزانه كمالي تبريزي دانشجو:
بررسي رابطه كيفيت خدمات و رضايتمندي ورزشكاران استفادكننده از امكانات آكادمي ملي المپيك و پارالمپيك ايران عنوان فارسي:
: The relationship between service quality and customer satisfaction in National Olympic and Paralympic Academy of I.R. Iran عنوان انگليسي:

يكي از موضوعات هاي مهم در مطالعات بازاريابي ، كيفيت خدمات است. ادبيات موضوع كيفيت خدمات بيان كننده وجود رابطه اي بين اين متغير با متغيرهاي مختلف بازاريابي ا ست. در جهان امروز ، به دليل اهميت صنعت خدمات در مقايسه با ساير صنايع،تكنيك ها مورد نياز براي اداره سازمانهاي ارائه دهنده خدمات به تازگي مطرح شده اند، همانطور كه سطح كيفيت كالاهاي ساخته شده به دليل وجود رقابت بهبود يافته است. اين مسئله اكنون در مورد خدمات مطرح گرديده و اين بخش با رقابت شديد مواجه شد است. بنابراين اگر صنايع خدماتي به خوبي اداره نشود، قدرت رقابتي خود را از دست ميدهند.آكادمي ملي المپيك و پارالمپيك ايران با داشتن هتل به منظور برگزاري اردوي تيم هاي ملي ، سالن غذا خوري ، خدمات پزشكي ، كتابخانه و سالن هاي مجهز به تجهيزات ورزشي پيشرفته اين امكان را دارد كه محلي مناسب براي قهرمانان حاضر در رشته هاي مختلف ورزشي باشد و همچنين توانايي كمك به اعزام هر چه بهتر اين ورزشكاران به مسابقات برون مرزي را دارا است.

در اين پژوهش رابطه كيفيت خدمات و رضايتمندي ورزشكاراني كه براي انجام فعاليت هاي ورزشي خود از اين مجموعه استفاده ميكنند مورد بررسي قرارا خواهد گرفت.

چکيده:

رضايتمندي ،كيفيت ،آكادمي ملي المپيك و پارالمپيك

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد خبيري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مجيد جلالي فراهاني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.