پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۷/۱۱ دفاع:
۲۲۰۶ شناسه:
شقايق رضائي اميري دانشجو:
طراحي مدل چند هدفه برنامه ريزي توليد در صنعت سيم و كابل (مورد مطالعاتي كارخانه سيم و كابل ايكوتك) عنوان فارسي:
design Multi-objective production planning model in wire and cable industry (case study of wire and cable ikotak factory ) عنوان انگليسي:

قرن آينده عصر دانايي توسط دانشمندان نام گرفته است و مسير يگانه توسعه جوامع راه توسعه تكنولوژيك شناسايي گرديده و در توسعه تكنولوژيك نيز انسان محور است. در اين فضا عامل اصلي توسعه (انسان متفكر ) به سه ابزار طراحي و تجزيه و تحليل سيستم‌ها و مديريت عمليات و دانش جهت نيل به اهداف توسعه سخت نيازمند است (اسلامي‌پور، 1382).

در يك سازمان توليدي موجودي مواد اوليه، ظرفيت و زمان‌بندي توليد از مواردي هستند كه لازم است در يك فرآيند كلي و تحت برنامه‌ريزي و بصورت يكپارچه ديده شوند، بر اين اساس توجه به سه عامل اصلي شامل ظرفيت ماشين آلات،تقاضاي بازار و موجودي مواد از ضروريات دستيابي به توليد بهينه مي باشد.

امروزه در كشور ما به دليل وجود ذخاير غني مس و همچنين كشش و نياز كشورهاي همسايه به سيم و كابل، صنعت سيم وكابل به يكي از صنايع پرطرفدار كشور تبديل گرديده است، اما پيچيدگي‌هاي توليد و همچنين ناپايداري بازار مس به عنوان اصلي‌ترين ماده اوليه توليد و گاهاً مواد گرانولي به دليل واردات روغن آن جهت توليد مواد سبب شده كه براي اين صنعت از لحاظ برنامه ريزي سفارشات و توالي توليد مشكلاتي پديد بيايد. همچنين به علت ناپايداري قيمت مس انبار كردن چه توليدات نهايي و چه مواد اوليه مقرون به صرفه نخواهد بود.

پيچيدگي توليد و نياز به توالي در خط توليد نيز از ديگر مشكلات توليد سيم و كابل است كه گاهاً نبود مواد اوليه و يا خرابي يك دستگاه محدوديت‌هايي را به وجود مي‌آورد كه در پي آن كار ديگر دستگاه‌ها و در نهايت زمان توليد و تحويل با تأخير مواجه مي شود. با توجه به چنين مشكلاتي در اين پايان نامه سعي بر آن است كه با طراحي يك مدل رياضي و با در نظر گرفتن محدوديت‌ها و مشكلات، برنامه‌اي براي توليد ارائه شود كه در آن بهره‌وري خط توليد به حداكثر و هزينه‌هاي توليد و زمان تحويل به حداقل خود برسد.

چکيده:

برنامه ريزي توليد، مدل رياضي خطي چند هدفه ، سيستم هاي توليد چند مرحله اي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مهناز حسين زاده استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عاليه كاظمي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.