پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۱۷ دفاع:
۲۲۰۴ شناسه:
نيما نياكان دانشجو:
تأثير ابعاد مؤثر بر رفتار مصرف كننده براي انتخاب غذاهاي سالم در رستوران ها عنوان فارسي:
Analysis of the effective factors for consumers' healthy foods choices at restaurants عنوان انگليسي:

امروزه مصرف متعدد غذاهاي ناسالم و پر كالري در رستوران ها باعث به وجود آمدن مشكلات فراوان سلامتي، چاقي و غيره شده است. بنابر اين پايان نامه به بررسي عوامل موثر در انتخاب غذاهاي سالم در رستوران هاي تهران مي پردازد. غذاي سالم مي تواند از ديد افراد مختلف معاني گوناگوني داشته باشد، در اين تحقيق منظور از غذاي سالم، غذايي است كه داراي كالري پاييني باشد و كمتر چاق كند.

در اين تحقيق فراتر از عناصر عملكردي براي انتخاب غذاي سالم، مثل مقوي بودن غذاها و ليبل هاي منو، به عوامل رونشناختي براي انتخاب غذاهاي سالم مي پردازد.

چکيده:

مدل ارزش، نگرش، رفتار - غذاهاي سالم - مصرف غذاهاي سالم - رستوران ها - انتظارات - قدر دانستن سلامت

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مسعود كيماسي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عليرضا اصلاني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.