پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۹ دفاع:
۲۱۹۴ شناسه:
عادله فرزادفر دانشجو:
خوشه بندي مشتريان خدمات ADSL با بهره گيري از تركيب روش هاي FCM و topsis عنوان فارسي:
Clustering ADSL customers using MADM to prioritize clusters and allocate marketing strategy tailored to each cluster عنوان انگليسي:

موضوع خوشه بندي مشتريان بر اساس رفتار آنها يكي از مسائل مهم و اساسي در حوزه شناسايي رفتار مصرف كنندگان مي باشد. در اين پژوهش در واقع هدف از خوشه بندي مشتريان شكستن جمعيت زياد مشتريان به بخش هاي مختلف با ويژگي ها و رفتار هاي مصرفي يكسان مي باشد .خوشه بندي ديدگاهي از سطح بالا و كلي از

مشتريان را ارائه مي دهد و به صاحبان و ذي نفعان شركت امكان اعمال رفتار و سياست هاي متفاوت و متناسب با ADSL هر خوشه را فراهم مي كند .مساله اصلي پژوهش حاضر خوشه بندي مشتريان و اولويت بندي آن وتخصيص استراتژي بازاريابي متناسب با هر خوشه مي باشد كه مي توان اين سوال را پس از اولويت بندي خوشه ها در نظر داشت كه كدام يك از استراتژي هاي بازاريابي براي هر خوشه مناسب مي باشد.

چکيده:

-MARKET SEGMENTATION-MADM -CLUSTERING -ADSL

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر جليل حيدري دهويي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد رحيم اسفيداني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.