پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۳۱ دفاع:
۲۱۹۳ شناسه:
كيا حسين شاهي دانشجو:
طراحي فرآيند نوآوري استراتژي خدمات پس از فروش در صنعت خودروهاي وارداتي كشور (مورد مطالعه برند OPEL و HAMANN ) عنوان فارسي:
Designing innovation strategy process for imported cars’ after sales service in Iran (Case study: OPEL and HAMANN Brands) عنوان انگليسي:

چكيده

موضوع خدمات پس از فروش يكي از موضوعات مهم در مراحل نهايي زنجيره ارزش خودرو است چون اين مساله به رضايت مشتريان مرتبط مي‌باشد. شركت‌هاي خودورسازي معمولا به دنبال كسب وفاداري مشتري و ايجاد مانع جلوي شركت‌هاي رقيب هستند بهترين راه حل حفظ مشتري، كسب اعتماد و وفاداري مشتري در ارائه خدمات پس از فروش مناسب نهفته است. در واقع ارائه ايدههاي جديد و معرفي فرآيندهاي نوآورانه جهت ارائه خدمات پس از فروش به مشتريان، علاوه بر كسب رضايت و وفاداري مشتريان به برند، افزايش سودآوري شركت خودروسازي و كسب سهم بيشتر بازار را به همراه خواهد داشت. اين مطالعه، به دنبال طراحي مدلي نوآورانه و بومي براي ارائه خدمات پس از فروش خودروهاي وارداتي به منظور پياده‌سازي در نمايندگي‌هاي خودروهاي سواري برند HAMANN و OPEL مي‌باشد. بدين منظور در ابتدا با بهره‌گيري از روش‌هاي اولويت‌يندي چندمعياره و روش تحليل سلسله مراتبي(AHP) به اولويت‌بندي معيارها و زيرمعيارهاي موثر در ارائه خدمات پس از فروش مناسب از نظر مشتريان پرداخته شده است. پس از آن با بهره‌گيري از تجربيات كارشناسي محقق و استفاده از نظرات ديگر كارشناسان اين حوزه به ارائه مدلي نوآورانه و بومي براي ارائه خدمات پس از فروش خودروهاي وارداتي پرداخته شده است. مبتني بر نظرات خبرگان، وزن‌دهي معيارهاي اولويت‌بندي استراتژيهاي خدمات پس از فروش خودروهاي وارداتي به ترتيب وزن نسبي و اولويت انجام شد. بر اساس نتايج حاصل از اولويت‌بندي، ضمانت قطعات و خدمات، شمول بيشتر موارد گارانتي، امكان تعويض خودوري كاركرده با خودروي صفر، رفع عيب خودرو در محل بدون بردن خودرو به تعميرگاه و امكان تحويل خودروي جايگزين يا پرداخت هزينه رفت و آمد در زمان تعمير به ترتيب به عنوان 5 عامل داراي بيشترين اولويت در بين معيارهاي خدمات پس از فروش شناسايي گرديد. در انتهاي تحقيق نيز فرايند نوآورانه بومي بر اساس ويژگي‌هاي حاكم بر صنعت خودروسازي ايران و سلايق و ترجيحات مصرف‌كننده ايراني براي خودروهاي وارداتي ارائه شد

چکيده:

اولويت‌بندي، خدمات پس از فروش، خودروهاي وارداتي، تصميم‌گيري چندمعياره، فرايند نوآورانه

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر طهمورث حسنقلي پور استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر نسترن حاجي حيدري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.