پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۰/۱۲ دفاع:
۲۱۹۲ شناسه:
محمد خسروجردي دانشجو:
بررسي تاثير طراحي بصري تبليغات وبسايت در خريد آنلاين مشتريان عنوان فارسي:
The effect of web advertising visual design on online purchase intention عنوان انگليسي:

همواره افزايش ميزان فروش و سود بدست آمده از اين طريق براي مديران بسيار با اهميت بوده است و بازاريابان و مديران و مشاوران در صدد توسعه آن هستند. تبليغات بهترين روش براي توسعه و بهبود ميزان فروش از طريق شناسايي محصول يا خدمت به افرادي است كه تاكنون از آن محصول استفاده نكرده اند. امروزه با توجه به دسترسي بيشتر مردم مخصوصا قشر جوان به اينترنت و فضاي مجازي، استفاده از اين كانال براي تبليغ بسيار مورد توجه قرار گرفته است. بر همين اساس در اين پايان نامه به دنبال تحقيق در اين مورد هستيم كه:

آيا طراحي بصري تبليغات وبسايت ها در خريد آنلاين مشتريان تاثير مي گذارد؟

و بر اين اساس ۶ فرضيه تحقيق مطرح شده است و به دنبال ۴ نتيجه مورد نظر كه در پروپزال ارائه شده است ، هستيم.

چکيده:

تبليغات اينترنتي ، طراحي هاي بصري، نگرش به تبليغ ، قصد خريد آنلاين

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر نسترن حاجي حيدري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد حقيقي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.