پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۰/۲۵ دفاع:
۲۱۹۱ شناسه:
آسيه حبيبي قاسم آباديان دانشجو:
بررسي تاثير هوش هيجاني بر عملكرد كاركنان (مطالعه موردي شركت مديريت توليد برق شهيدرجايي) عنوان فارسي:
Effects of Emotional Intelligence on Employee Performance (Case Study: Power Management Shahid Rajaee) عنوان انگليسي:

انسان محوري ترين عنصر در عرصه مديريت است كه در اعصار مختلف مورد توجه دانشمندان مختلف قرار گرفته است. تحقيقات اخير در مورد توانايي ظهور برخي استعدادها و وجود نوعي مهارت اساسي در انسان است كه از حيطه تشخيص آزمايش‌هاي تست هوش خارج است و در عوض اين مهارت به نوعي استعداد عاطفي و هيجاني مربوط مي‌شود كه به آن هوش عاطفي گويند، از اين رو هوش عاطفي در پايان قرن 20 و اوايل قرن 21 رقيب جديد هوش منطقي در تحليل روابط و فعاليت‌هاي موفقيت آميز انسان بشمار مي‌رود كه نقش موثري در بهبود روابط انساني در مديريت دارد.

ساختار مغز انسان با وجود رشد سرسام‌آوري كه در علوم رياضيات و منطق داشته از نظر عواطف با انسان‌هاي اوليه تفاوت چنداني نكرده‌است. هنوز واكنش انسان در هنگام خشم، جريان يافتن خون به سمت دست‌ها و افزايش ضربان قلب مي‌باشد و با وجود اين خيلي پيش از اينكه مغز متفكر و منطقي پديد آيد، مغز هيجاني وجود داشته است.

بحث هوش عاطفي سابقه‌اي نه چندان طولاني در عرصه‌ي روانشناسي دارد كه به حوزه مديريت نيز وارد شده است و به عنوان يك متغير مورد علاقه در تحقيقات سازماني مي‌‌باشد. درباره اين موضوع مطالب، مقالات، تحقيقات و كتاب‌هاي زيادي در چند سال اخير به چاپ رسيده است و در بيشتر اين مطالعات در اين موضوع تاكيد شده كه هوش عاطفي شامل چهار توانايي پردازش هيجانات دروني از جمله : ادراك، درك، جذب و مديريت خود و احساسات ديگران مي‌باشد و به عنوان عامل تعيين‌كننده موفقيت افراد در زندگي از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. تحقيقات نشان داده كه كاركنان اثربخش نياز ويژه به آگاهي از احساسات خود و احساسات ديگران در محل كار دارند كه مي‌توانند با بهره‌گيري از اين مزيت در جهت كسب اهداف سازمان و مديريت هر چه بهتر آن و در نتيجه ارايه عملكرد بالا نقش تعيين‌ كننده ايفا نمايند. از آنجا كه توسعه اوليه سازه هوش هيجاني وجود داشته است ادعاهايي در مورد سهم هوش هيجاني در اثربخش سازماني از جمله نقش محوري هوش هيجاني در موفقيت كار شده و اين در حالي است كه ادعاهاي چشمگير برخي از محققان صريحا رد شده است.

چکيده:

هوش هيجاني، عملكرد، كاركنان، مزيت رقابتي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدرضا سيدجوادين استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر غلامرضا طالقاني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.