پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۶ دفاع:
۲۱۸۷ شناسه:
رضا حميدي كيا دانشجو:
روندها و عوامل مؤثر بر بيكاري تكنولوژيكي و دلالت‌هاي آن براي اكتساب تكنولوژي در چشم انداز اقتصاد گلان ايران عنوان فارسي:
The trends and factors influencing technological unemployment and its implication for macroeconomic perspective in Iran عنوان انگليسي:

چكيده

طي دهه‌هاي اخير، تغييرات تكنولوژي گسترده و قابل‌توجهي در جهان اتفاق افتاده است. كشورهاي درحال توسعه از جمله ايران نيز همگام با پيشرفت‌هاي تكنولوژيكي در جهان، البته با چند دوره تأخير، شاهد گسترش تكنولوژي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور بوده‌اند. با وجود مزايا و منافع مختلفي كه پيشرفت تكنولوژي بر اقتصاد دارد، اثرات آن بر نرخ بيكاري، آشكار نيست. از يك‌طرف، پيشرفت تكنولوژي منجر به خلق و ايجاد مشاغل جديد شده و از طرف ديگر، برخي مشاغل قديمي را از بين مي‌برد. اختراع ماشين‌آلات و تجهيزات جديد، نياز به نيروي كار در برخي از بخش‌ها را كاهش داد؛ چرا كه اين ابزارها و تجهيزات با سرعت و بازدهي بيشتري، كار و فعاليت مذبور را انجام مي‌دهند. اگر پيشرفت‌هاي تكنولوژي با ساختار بازار كار متناسب باشد و مبتني بر نيازهاي فعاليت‌هاي اقتصادي كشور باشد، مي‌تواند بيكاري در كشور را كاهش دهد. از طرف ديگر، در صورتي كه گسترش تكنولوژي و فن‌آوري با نيازها و ساختار اقتصادي كشور متناسب نباشد، مي‌تواند اثر منفي بر اشتغال داشته باشد. بر همين اساس، در اين مطالعه اثرات پيشرفت تكنولوژي بر نرخ بيكاري در كشور ايران مورد ارزيابي و مطالعه قرا مي‌گيرد.

چکيده:

واژه‌هاي كليدي: بيكاري تكنولوژيكي، بهره‌وري كل عوامل توليد، ICT

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌ استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر رضا بندريان استاد مشاور:
دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات كاربردي اقتصادي دانشگاه بوعلي همدان

/

روند ها و عوامل موثر بر بيكاري تكنولوژيكي و دلالتهاي آن در چشم انداز اقتصاد كلان ايران

دكتر عزت الله عباسيان و رضا حميدي كيا

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.