پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۷/۱۱ دفاع:
۲۱۸۵ شناسه:
افشين درستي نادعلي دانشجو:
ارائه چارچوبي جهت شناسائي و تحليل ريسك اجراي استراتژي با استفاده از منطق FMEA مورد مطالعه شركت سايپا عنوان فارسي:
to prevent a frame work for identifying and analysing the excutive risk of the strategy by saipa co. using Failure Made and Effect Analysis rationaly عنوان انگليسي:

در بررسي مدل‌هاي برنامه‌ريزي استراتژي كليه مدل‌ها ساختار يكساني داشته و ممكن است تقدم و تأخر برخي از فعاليت هاي آنها متفاوت باشد، و اين مدلها از مرحله تعيين چشم‌انداز و مأموريت و تجزيه و تحليل محيط خارجي و داخلي، تعيين اهداف بلندمدت، تعيين استراتژي‌هاي شركت و اجرا و كنترل آنها پيروي مي‌كنند.

در مدل‌هاي برنامه‌ريزي استراتژيك توجه كمتري به بحث ريسك‌هاي مرتبط با استراتژي‌ها شده است (كاپلان 2009) و با توجه به عدم قطعيت‌هاي موجود در محيط بيروني و دروني سازمان، مي‌بايست استراتژي‌هاي انتخاب شده مورد ارزيابي ريسك قرار گيرند. با توجه به تعريف ريسك كه عدم قطعيت در دستيابي به اهداف مي‌باشد (ايزو 31000 ويرايش 2009)

شناسائي و تحليل و كاهش ريسك‌ها مي‌تواند در انتخاب يك استراتژي صحيح و اجراي آن از عوامل موفقيت يك سازمان‌ گردد. بنابراين مسأله اين پژوهش بدين صورت مطرح مي‌گردد كه استراتژي‌هاي سازمان در مراحل مختلف با چه ريسك‌هايي مواجه خواهد بود و آيا مي‌توان با ارزيابي ريسك‌ها و اقدامات مقابله با ريسك‌هاي بالاي سازمان قابليت اطمينان استراتژي‌هاي شناسائي شده را بالا برد.

در اين تحقيق براساس روش سيستماتيك تجزيه و تحليل حالات خطا و آثار آن (FMEA) جهت شناسائي، ارزيابي و مديريت ريسك‌هاي استراتژي مي‌توان راهكارهايي براي كاهش تأثير ريسك‌ها در نظر گرفت.

چکيده:

تحليل ريسك، FMEA

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر نيما گروسي مختارزاده استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر حنان عموزاد مهديرجي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.