پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۷ دفاع:
۲۱۸۱ شناسه:
ابراهيم ملائي دانشجو:
بررسي رابطه بين تفكر استراتژيك و هوش سازماني در اتحاديه توليد و صادر كنندگان زعفران استان خراسان عنوان فارسي:
Examine the relationship between strategic thinking and organizational intelligence in the Union manufactures and exporters of saffron Khorasan Province عنوان انگليسي:

اقتصاد ايران همواره از وابستگي به درآمدهاي ارزي ناشي از فروش نفت و گاز رنج برده و مي برد وتلاش برنامه ريزان و سياست گذاران اقتصادي نيز بر اين بوده كه كشور را از اقتصاد تك محصولي برهانند. به بيان ديگر يكي از ضروريات اقتصاد كنوني كشورمان دستيابي به الگويي اقتصادي مي باشد كه در آن تا حد امكان واردات كالاهاب خارجي كاهش يافته و مردم به استفاده از كالاها و محصولات داخلي روي آورند (مزيناني، 1387).

امروزه شركتها براي كسب مزيت رقابتي بايد توجه بالايي به مشتريان و رفع نيازهاي آنها (بهتر از رقبا) داشته باشند. از طرفي مشتريان در خريد محصولات داراي گرايشهاي مختلفي هستند كه بايد آنها را در تنظيم استراتژي هاي بازاريابي مورد توجه قرار داد. در صورتي كه اهداف مدنظر مشتريان قرار گيرد و منافع مشتريان را علاوه بر منافع سازمان پوشش دهد، اتحاديه توليد و صادر كننده زعفران از جايگاه رقابتي بسيار مناسبي در قياس با رقباي بازار برخوردار خواهد شد و اين نكته باعث افزايش سود آوري فعاليت هاي مرتبط با محصول زعفران در بلند مدت خواهد بود.

نتايج اين تحقيق مي تواند به توليد كنندگان زعفران كمك نمايد تا با در نظر گرفتن خواسته ها و علايق مصرف كنندگان و مشتريان، امكان رقابت با توليد كنندگان خارجي را به دست آورده و سهم بازار خود را افزايش دهند.

چکيده:

تفكر استراتژيك - هوش سازماني- زعفران- زعفران ايران

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عباس منوريان استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر نسترن حاجي حيدري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.