پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۹ دفاع:
۲۱۷۷ شناسه:
ويدا پورعبداله فرشچي دانشجو:
ارائه چارچوبي مفهومي جهت پياده سازي مديريت فرآيند كسب و كار در سازمانهاي ايراني عنوان فارسي:
conceptual framework for the implementation of business process management in Iranian organizations عنوان انگليسي:

امروزه شركت‌ها و سازمان‌هايي كه به دنبال حيات و حفظ پويايي و چالاكي پايدار خود هستند به خوبي نسبت به چالش‌هاي گسترده قرن حاضر چون جهاني شدن بازار و رقابت، بحران‌هاي جهاني‌، نياز‌هاي دائماً در حال تغيير مشتريان، افزايش سرعت و نوآوري‌هاي تكنولوژي آگاهي دارند. يكي از رويكردهاي بسيار اثر‌گذار در حوزه مديريت سازمان، رويكرد مديريت فرآيند كسب‌وكار است. يكي از دلايل مقبوليت عام و اثر‌گذاري اين رويكرد اين‌است كه در عين‌اينكه به دنبال حل چالش‌هاي پيچيده‌اي است كه سازمان با آن مواجه است اما در عين حال پاسخ‌هاي خود را به صورتي قابل‌فهم براي همه افراد سازمان بيان مي‌كند. به طور كلي مديريت فرآيند كسب‌وكار يك رويكرد مديريتي متفاوت براي همسوسازي تمام ابعاد سازمان بر اساس خواسته و نيازهاي مشتريان آن است.

در اين تحقيق سعي شد چارچوبي جهت اجراي يك راهكار كامل مديريت فرآيند كسب‌وكار براي رفع شكافهاي ارزشي و توسعه كاربردهاي فرآيند كسب و كار در راستاي استراتژي سازمان، ارائه شود. شاخص‌ها، موانع و گلوگاه‌ها شناسايي شده و در نهايت چارچوبي متشكل از 4 مرحله شامل همترازي و هماهنگي اجرايي، كشف ارزش‌ها، اعتبار سنجي و آمادگي اجرايي و ارزش آفريني و 8 فاز اصلي در جهت شناسايي دقيق‌تر ارزشهاي مديريت فرآيند كسب‌وكار در سازمان‌هاي ايراني ارائه گرديد.

چکيده:

مديريت فرآيند كسب‌وكار، بازمهندسي فرآيند كسب‌وكار، چارچوب فرآيندگرا، هوش كسب‌وكار، كلان داده‌ها، چابكي، مديريت ارتباط با مشتري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر طهمورث حسنقلي پور استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر نسترن حاجي حيدري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.